​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Sida 3

Google används av alla

5 nov 2018

Företag har all anledning att lägga örat mot marken och försöka lyssna efter vad kunderna vill ha och kanske framförallt hur de söker efter tjänster och produkter. En talande sak i detta gäller marknadsföring och vikten av att synas på rätt ställen.

Företag som idag inte syns på Google och denna sökmotor är företag som antingen har - eller kommer att få - svårt att hävda sig i framtiden. De företag som tidigt insåg potentialen och kraften i denna sökmotor - de skördar nu frukterna.

Sökmotoroptimering ger företag bättre lönsamhet

Att man tidigt kunde se att Google skulle bli stort var ganska givet. Det skedde i samma sekund som internet hamnade i våra fickor och där vi började använda våra mobiltelefoner för att söka efter olika typer av information. Istället för att bläddra i en telefonkatalog, istället för att köpa en tidning och istället för att se reklam på tv så kunde man nu som kund istället ta bort alla stickspår och söka sig direkt till källan.

Ville man ha en snickare så sökte man efter en sådan, behövde man jeans så sökte man det och var man på jakt efter en ny cykel så skrev man också detta ord i sökmotorn och lät denna slumpa fram olika alternativ.

En SEO-byrå kan få ditt företag att ranka högre

Slumpa fram? Nej, det är ingen slump att vissa företag och vissa produkter hamnar överst i det organiska listan på Google. Dessa har nämligen använt sökmotoroptimering som en del av den egna marknadsföringen och inte sällan så har man betalat en SEO-byrå, som tex https://www.defiso.se, för att sköta denna viktiga del. På samma sätt som man förr betalade en reklambyrå så kan man idag lägga pengarna på SEO och nå bättre resultat.

Google lägger stor vikt vid relevans genom sina avancerade algoritmer. Kort sagt: för att en sida ska ranka högt så måste den också vara relevant för kunden och utifrån vad denne sökt på. Det innebär att alla texter ska vara välskrivna, att information ges på ett tydligt sätt, att bilder finns och att det hela tiden sker olika uppdateringar.

Det gör också att man aldrig kan slappna av. En sida som rankar högst idag kan mycket väl vara petad om några veckor och knappt synas om något år. Det må låta hårt, men det är ett rättvist system som inte bygger på att det företag som har mest pengar per automatik är en vinnare. Istället handlar det om vilken typ av SEO-byrå man väljer att anlita som partner.

Ta steget till en utomlandsexpansion

25 aug 2018

Vad är det som får vissa företag attt växa och andra som inte gör det? Vad är skillnaden mellan ett framgångrikt företagande och ett som int eä rdet? De flesta entreprenörer skulle gärna vilja få et kvickfix, eller ett framgångsrecept för att få färetget att skjuta i höjden och att få in de nya kunderna man behöver för att företaget att växa. Här vill vi peka på några viktiga faktorer som leder till att företag faktiskt växer.

Affärsidé och vision viktiga för företagets framgång

Ett företag som har satt ett mål för företaget ser också till att nå nya mål. Har man ingen vision för sitt företag, ligger man antagligen pch småputtrar någonstans. Kanske man nöjer sig med att företaget inte växer särskilt mycket. Däremot är det så att det företga som har en klar vision och satt mål för sin verksamhet, kommer att kämpa för att nå dit. Här ser vi att både affärsidén och visionen är viktiga för att ett företag ska växa. 

Har man som vision att växa, kanske man växer i Sverige. Har man kanske då redan en mättad marknad i Sverige, kan det vara svårt att veta hur man ska växa ytterligare, då man ser en mättad marknads i Sverige. Då kan en etablering utomlands vara enda sättet att fortsäta växa och inte stagnera. Så hur gör man som företag för att etableras utomlands? Här ser vi några viktiga mått och steg som man kan ta för att nå hela vägen dit.

Översätt hemsida och produkter till det nya språket

Det enklaset sättet att etablera sg utomlands är att låta översätta en ny hemsida på det landet språk. Då är översättnignen mycket viktigt för att de nya kunderna ska få rättta informaitonen om produkterna och varför de ska köpa dem. Även bruksanvisningen är viktig då att få på dt nya språket. Genom att finnas på internet och på det nya språket bör man anlita någon som har språket som sitt modersmål för att texten ska bli korrekt översatt. Den översättaren bör kunna landets kultur och mentalitet så att beskrivningarna blir korrekta och kunderna får rätt bild av företaget och produkterna.

Öppna en filial

Är man ett större företag som vill etablera sig i et nytt land, kan man helt enkelt öppna en filial på plats. Då flyttar kanske någon  som redan jobbar i det egna öfretget oh öppnar ett nytt kontor och får sätta igång det viktiga arbetet med att marknadsföra och etablera företaget på plats. Alterntivet är att man rekryterar någon ny som öppnar en filial. det kan vara en viss risk för det är att man rekryterar någon som är ny för företaget vilket är en risk i sig.

Köpa upp ett företag

De flest etableringera som företaget nvill göra utomlands är att köpa upp ett existerande företag i det nya landet. Det innebär att man då tar över den kundkrets som företaget redan har. Man kanske tar över hela personalstyrkan och endast tillför nytt kapital och ger nytt namn. ÄR det ett stabilt företag behöver kunderna knappt märka skillnaden, mer än att företaget byter namn och ägare.

Gör detta när du behöver flytta på stora saker

20 jul 2018

Tunghantering – vad är det? Egentligen är det precis vad det låter som; man hanterar helt enkelt tunga saker. Det kan handla om allt från kassaskåp, stora betongmoduler, flyglar eller tak som ska lyftas. Till alla tunga saker som ska förflyttas, krävs en lift, en skylift eller vanlig kran. Man kan se dem i hamnar, där de sträcker sig mot skyn. På båtarna finns ofta stora kontainrar som behöver lyftas över från fartygen till hamnen och som sedan fraktas vidare inåt landet. Har man på samma sätt behov av att lyfta stora och skrymmande saker ska man inte försöka göra det på egen hand. Eftersom lyft av tunga och stora saker kräver stora maskiner, är det lika bra att överlåta sådant till proffsen. Arbetar man med lyft av tunga saker vet man hur de lättast kan förflyttas.

Ska man flytta är det bäst anlita en flyttfirma

Vid flytt av många saker, har man ett stort kassaskåp, instrument eller stora möbler som ska flyttas, är det inte någon bra idé att flytta på sakerna själv. Vet man inte hur man lyfter och bär kan man skada ryggen. Många som i unga år har skadat ryggen får senare svårigheter med ryggen. Det kan ge bestående men som kan vara svåra att rätta till senare. En dålig rygg kan ge sämre livsvillkor och i värsta fall leda till förtidspensionering. Inget är värt en förstörd rygg. Man kanske kan tycka att ett snabbt lyft inte spelar så stor roll, just när det sker i stunden, men känner man till de långtgående följderna ska man hellre tänka efter innan man lyfter. Man ska därför alltid ta till hjälp ett flyttföretag som kan komma med en stor lyftkran när det kommer till lyft av stora, tunga saker.

Anlita ett proffsigt företag för de tunga lyften

Ska man hitta ett proffsigt företag som kan hjälpa till med de tunga lyften kan man googla "tunghantering" och sedan skriver man den ort man bor i, till exempel "Stockholm", eller ett annat ortsnamn. Skriver du så i Googles sökfält får du sedan flera förslag på företag som jobbar med tunghantering. Det bästa man kan göra efter det är att ta kontakt med något av dessa och fråga dem om offert – för att veta vad det kostar att alita dem och om referenser – för att få veta om de är vettiga på företaget och lätta att göra med, eller om de är konstiga på något sätt.

Mer hållbara golv sparar pengar

2 jul 2018

För vissa verksamheter så blir golvet avgörande. Vi kan ge ett tydligt exempel på detta där vi använder oss av ett större lager. Detta lager är beroende av att golvet ska klara av tyngden och trycket från alla truckar, det ska klara tyngden från alla varor som ska levereras och från lastbilar som dagligen kör in i hallen i syfte att hämta- och lämna olika typer av varor.

Om golvet inte är hållbart så kommer det dels att påverka arbetstempot: en spricka eller ett hål i golvet kan göra att truckar och annat får köra runt. Något som dels tar tid och som dels också är farligt sett till olycksrisken. Flera hål och sprickor - en potentiell katastrof. Många gjuter sina golv i betong. En bra lösning, men även betong har - sin styrka och hårdhet å sido - sina svagheter. I synnerhet i en sådan lokal där belastningen blir högre. Det kommer att synas, golvet kommer att bli ojämnare med tiden, få tydliga lutningar och spår där truckarna kör.

Ett annat alternativ är därför att föredra och det är något vi ska titta närmare på här: ett så kallat industrigolv. Ett industrigolv - eller massagolv, som också är en vedertagen term - är ett golv som består av härdad akryl. Fördelen är att det är hur hårt som helst och att det samtidigt står emot spill från exempelvis kemikalier. Det senare gör att ett industrigolv även används inom laboratorium och inom kemiska verksamheter. Läs mer: http://www.industrigolv.net/massagolv.

Så lägger man ett industrigolv

Det som - förenklat - sker vid läggning är att man först slipar den underliggande ytan så att den blir helt jämn. Man kan antingen blästra eller använda sig av en diamantslip. Steg nummer två handlar om att få massan att fästa ordentligt och det sker genom primning. Primningen gör även att damm samlas upp samt att bubblor inte riskerar att synas i efterhand. Efter primningen så applicerar man golvmassan.

En viktig detalj - ett industrigolv i akryl härdar extremt fort. På ungefär två timmar så kan man börja gå på golvet. Det gör att val av företag blir väldigt viktigt. Man kan inte återgå till den punkt man började på om det syns en ojämnhet; där har golvet i fråga redan börjat härda och blivit hårt. Rätt erfarenhet, vana och rutin är avgörande.

Industrigolv även i andra verksamheter

Det tål hårt tryck, det klarar av allehanda spill av kemikalier och dte gå fort att lägga - finns det några andra fördelar? Ja, det som är talande är att fler verksamheter än de rena industrierna börjat lägga in industrigolv. Det kan handla om sjukhus, skolor, om idrottsanläggningar och om mataffärer.

Allt detta leder oss till en avgörande punkt som ytterligare talar till fördel för detta alternativ: det är ett snyggt golv - som går att anpassa rent färgmässigt dessutom. Industrigolv är, helt enkelt, det bästa alternativet som finns för de typer av verksamheter vi tittat på. Detta sett ur ett hållbarhets - och därmed ekonomiskt - perspektiv i kombination med det rent estetiska. Man får väldigt mycket valuta för pengarna.

För säkrare transporter - använd en IBC Tank

15 jun 2018

Att frakta och transportera ett fast material är lättare än att göra detsamma med någon typ av vätska eller exempelvis en produkt i pulverform. Det säger sig självt; för det senare så måste man använda något typ av kärl som därefter placeras n i det fordon som ska transportera ämnet i fråga. Att jämföra med den dunk vatten du tar med dig till sommarstugan.

Skillnaden ligger i volymen. Talar man om företag så är det större mängder som ska transporteras och inte sällan så handlar det om ämnen som kan vara skadliga - både för miljö och för person.

Vi kan nämna petroleum, vi kan nämna giftigt avfall, vi kan nämna olika farliga tillsatser som används inom industri och vi kan peka på färg och exempelvis lim. Ämnen som kan åsamka stor skada vid felhantering och som därför måste fraktas i speciella kärl som är avsedda för att dels klara av vätskan i fråga och dels också ger en möjlighet att få in så stora volymer som möjligt - både i själva tanken och i långtradaren.

Kärlet i fråga kallas för en IBC Tank och den är perfekt för ändamålet. Den kubiska formen gör en IBC Tank möjlig att stapla, den gör den lätt att förflytta med en gaffeltruck, den rymmer väldigt mycket - standard är en kubik - och den står hela tiden stadig (förutsatt att den är välfylld samt att den är förankrad på ett korrekt sätt).

Hur vet jag vad som finns i en IBC Tank

Vi leker med tanken att en transport skett av flera olika IBC Tankar och att resan från punkt A till punkt B gått väldigt smidigt; inga olyckor har skett - varje IBC Tank står stadigt och på det stora hela så har tidsplanen hållits till punkt och pricka.

Bra så, men vid lagret där avlastningen ska ske så inträffar ett litet missöde. Det finns nämligen ingen där som kan möta upp personen som skött transporten. Då denna har en tidsplan att hålla så tar han saken i egna händer: han lånar en gaffeltruck och lastar av varje enskild IBC Tank från lastbilen till lagret innan han åker därifrån.

För de anställda blir detta en chock - både sett till att någon utfört deras jobb, men framförallt sett till att de inte har en aning om vad som finns i varje IBC Tank. Med tanke på att man hela tiden hanterar farliga ämnen så vet man att det handlar om något typ av avfall. Frågan är bara vilket?

Det är här en UN-märkning kommer in i bilden. Ska man transportera farliga ämnen så måste en UN-märkning finnas synlig på varje IBC Tank: ämnet som finns i ska framgå, behållarens ålder likaså och senaste besiktningen ska finnas angiven.

Man rekonditionerar en tank efter varje användning och för att säkerställa att det inte finns några skador - yttre och inre - så genomförs regelbundna besiktningar. Intervallen för en besiktning brukar vara ungefär två år. Vi kan tillägga att om det handlar om bensin eller annat bränsle så spelar det ingen roll om tanken i fråga håller ett gott skick. Där ska en IBC Tank kasseras efter fem år oavsett. Om inte så får man räkna med dryga böter vid kontroll.

Du kan läsa mer om IBC-tankar här.

 

Öppna en sporthall

7 jun 2018

Planerar du att öppna en sporthall? I sådana fall har säkerligen en tid framför dig som både är rolig och spännande – men också utmanande. När man ska öppna en sporthall ställs man inför de utmaningar som de allra flesta företagare gör. Hur ser konkurrensen ut? Är läget tillräckligt bra? Hur hittar jag en prissättning som täcker omkostnaderna, men som samtidigt inte skrämmer iväg kunderna? Frågorna är många, och det kan i början kännas svårt. Många som har öppnat sporthallar tidigare menar att man får chansa lite och ”kasta sig ut”.

Sedan ställs man givetvis inför mer specifika utmaningar när det kommer till att öppna en sporthall. Bara ett sådant beslut som vilket eller vilka sportgolv hallen ska ha tåls att övervägas länge. Skall det spelas på elitnivå i någon av sporterna du hyser rum åt i din hall? I sådana fall kan en sådan sak som att välja rätt sportgolv vara avgörande. Allting måste stämma.

Läget

Bland de vanliga utmaningarna när någon form av butiks- eller hallverksamhet ska öppnas återfinns läget. När det gäller sporthallar krävs väldigt stora ytor, och att ha dem centralt i lite större städer är därför svårt – eller dyrt. Om man väl hittar en lokal som är tillräckligt stor och belägen centralt i en större stad, är risken att den är väldigt dyr att hyra. Således är det inte ovanligt att sporthallar, med stora ytor sportgolv, ofta ligger ute i förorter och kranskommuner.

Med det inte sagt att sporthallar inte alls återfinns centralt i större städer. Däremot är det ofta lite mindre, och har ett antal år på nacken (priserna har höjts på senare år, och det var säkerligen billigare att öppna en förut). För den som vill öppna en stor sporthall, där flera olika sporter kombineras, får man ofta avstå från de mest urbana lägena.

Marknadsföring

En annan utmaning är hur sporthallen ska marknadsföras. Slår man upp den i ett tillräckligt bra läge finns viss chans att den kan marknadsföra sig själv i någon mån, men ofta krävs ett aktivt arbete för att kunderna ska hitta dit. Många gör det genom att arbeta med annonser i lokaltidningar och med plakat längs vältrafikerade vägar.

Andra väljer att syssla med sökordsannonsering. Det här innebär att man gör en annons som syns när potentiella kunder söker på till exempel ”sporthall i Stockholm” eller liknande sökfraser. Skriver du bra text på hemsidan finns chansen att du syns i sökmotorer utan att behöva betala per klick. Till exempel kan du skriva om din halls sportgolv, vilka aktiviteter som erbjuds och vad det kostar.

Mer info om sportgolv finns att hitta på denna sida: http://www.sportgolv.biz/.

Så kan du få en mer realistisk tidsplanering

2 jun 2018

Arbetar du i projektform? Arbetar du med kort deadlines då du ska vara klar med ditt arbete? I så fall vet du att tid är pengar, och att tiden fram till arbetet ska vara klart är väldigt viktig, så pass viktig att du nästan kan väga den i guld, eller hur? Så om du har ont om tid, men mycket som du ska hinna med under den korta tidsperioden, då vet du att varje dags planering är väldigt, väldigt viktig.

Ju fler gånger du har gjort en sådan planering, desto lättare blir det. Ju fler erfarenheter som du har av hur lång tid varje moment kan ta, desto lättare blir det för dig att kunna planera rätt tidsåtgång för varje del i arbetet. Dessutom måste du alltid planera för oförutsedda händelser och räkna med att det alltid kan hända. Skulle det inte hända, då får du tid över till att kontrollera allt en extra gång, vilket bara är bra för resultatet av ditt arbete.

Så kan man göra

Så hur kommer man dit? Och sedan när du väl har planerat tiden för de olika momenten i ett projekt, hur delar du det med dina kolleger? Att bara dela ett dokument som visar hur du har planerat ditt projekt är ju inte så stor idé. Det man oftast behöver är att kunna dela informationen om tidsåtgången för varje del i projektet, så hur delar man ett ständigt förändrat dokument med varandra? Det finns olika moln som är mer eller mindre säkra, där man kan lagra och hämta information. Det finns lite olika krav på dessa molntjänster som vi här går igenom.

Dessa molntjänster finns

1. En av de viktigaste molntjänsterna innebär att kunna dela information med varandra om hur man fördelar resurser mellan varandra. Om en viktig del av projektet är utan rätt resurser stoppas arbetet. Med rätt sorts kommunikation och organisering kan man undvika det. 

2. En annan aspekt som är en av de viktigaste, är att kunna dela information med varandra. Utan tillgång till rätt slags information blir utanför. Man kan inte komma vidare om det är så att man ska föra projektet framåt, om man inte har rätt information. Eftersom så gott som all information sker digitalt, måste informationen göras digital för att kunna delas, men samtidigt kan det vara känslig information, som inte ska spridas till utomstående. Det är mycket viktigt att få tillgång till ett säkert system för att dela digital information.

3. Om man ska kunna organisera arbetet är det mycket viktigt att alla får rätt information och att alla i projektet kan kommunicera med varandra. 

För att kunna åstadkomma alla de delar som behövs för att föra ett projekt framåt kan man komma att behöva köpa in rätt projektverktyg som gör det möjligt att få till stånd både informationsdelning, projektorganisering och resursfördelning.

Den nya tidens idrottshallar

9 maj 2018

Den gamla undervisningens om skedde i små skolor och i mindre klassrum är idag att anse som ett minne blott. Vi Har en stadigt ökande befolkning och det föds mer barn nu än vad som skedde förr. Det är någonting som man negligerat under en längre tid och där man borde ha förutspått detta och byggt skolor av en större storlek. Som det är nu så har man - speciellt i större städer - intagit en form av Kajsa Warg-filosofi gällande skollokaler och där man i många fall använder sig av baracker som placeras ovanpå varandra och som förvandlas till klassrum. Ett experiment som dock inte ska förkastas.

Den bättre lösningen i form av - på ett tidigt stadie - uppdaterade och utbyggda skolor (eller helt nya) hade naturligtvis varit att föredra; men faktum är att många av dessa provisoriska klassrum är väldigt fräscha, väldigt väl isolerade och har en bra uppvärmning och luftkonditionering. Att de utifrån kanske inte ser fullt lika trevliga ut kan man leva med; huvudsaken är att eleverna får en säker, trygg och harmonisk miljö att lära sig saker i.

Då man ser till tanken om den snabba processen som finns i att bygga dessa klassrum så kan man dra paralleller även till andra byggnader som behöver en uppgradering. Exempelvis då - om vi fortsätter inom skolväsendet - en gymnastiksal. På samma sätt som en skola i stort och gällande enskilda klassrum så är gymnastiksalar ofta påfallande små. Inte sällan så har de även dålig isolering, undermålig luftkonditionering samt golv som sett sina bästa dagar.

Kort sagt: även där behöver man uppdatera för att kunna ge eleverna rätt förutsättningar gällande sin fysik och motorik. Vad göra? Vårt förslag är att man ser till en liknande byggnation som gällande klassrum, men att man istället använder en lagerhall som förlaga.

En lagerhall är tillräckligt stor för att kunna använda som gymnastiksal, den är isolerad, den är uppvärmd och den går att inreda efter i stort sett alla önskemål som finns. Det finns redan nu sporthallar som i grunden egentligen är rena lagerhallar som byggts om för att passa det nya ändamålet.

Lagerhallar som gymnastiksalar? Varför inte!

Vi tror att skolväsendet skulle må bra av att undersöka denna kostnadseffektiva lösning. Ser man dessutom till att en lagerhall är möjligt att hyra - kanske samtidigt som en renovering av den befintliga gymnastiksalen sker - så är frågan ännu mer intressant. Vi tror att framtidens ökade befolkning och behov kommer att ställa ännu högre krav på snabba byggnationer och mer mobila lösningar.

Inte enbart inom skolan, utan även sett till bostadsbyggande, byggnationer inom det offentliga sektorn och olika byggnationer som sker inom företagsbranschen. Det senare kan innebära att man använder en lagerhall till sitt egentliga syftet: man får ett extra utrymme för lagerhållning, skydd av material och maskiner samt en bra möjlighet att växa i sin egen takt.

Här finns mycket att lära och applicera även till andra områden i vårt samhälle. är en byggnad för liten så kan man - exempelvis genom en lagerhall - ändå nå sina mål och uppfylla alla behov som en ökad befolkning för med sig.

Måla om lokalerna och få en positiv kick

8 maj 2018

Rullar allt på i invanda mönster på ert företag? Det brukar ha en förmåga att göra så, de anställda jobbar på med sina uppgifter och låter dagarna gå. Omsättningen är bra, men relativt orörligt och det där sista lilla saknas för att ni ska nå nästa nivå. En nivå som ni har kapacitet att nå, men som ändå är så långt borta. Tristess på jobbet är inte alls ovanligt och som företagsledare måste man inse att detta är en fiende till lönsamhet.

Så fort en anställd har tråkigt så kommer också den egna prestationen att bli sämre. Har fler än en anställd tråkigt - ja, då kan det handla om en katastrof. Vi tänkte ge några förslags om kan ge kickar och som kan tillföra lite frisk luft och energi. Tips som kan mota tristessen i dörren och göra att steget till nästa nivå gällande lönsamhet inte blir fullt lika högt. Låt oss börja:

  • Anlita en målare Gå in i vilken affärslokal eller kontor som helst i Stockholm och du kommer att se en färg som genomgående i alla dessa: vitt, vitt och åter vitt. Visst, vit är en färg som är perfekt som fond och som ger möjlighet att matcha mot i stort sett vad som helst. Ett säkert kort - men ett trist sådant. Vi anser att en målare kan göra en enorm skillnad. Vad vill ni addera? Ny energi. Vilka färger ger detta och vilka färger finns i exempelvis er egen logotyp. En målare kan hjälpa er att få en arbetsplats som säger någonting om ert företag - och som ger en känsla av vi . Man jobbar för samma företag, man har fått en genomgående färg målad av en målare och man känner sig som en del av ett lag. Färgen blir i det här sammanhanget en slags matchtröja. Här finns en etablerad målerifirma att kontakta.
  • Afterwork För att ytterligare förstärka känslan av att man tillhör ett lag så måste man också bjuda till. Vad sägs om en afterwork som obligatorisk en gång i månaden - på företagets konto? Det behöver inte innebära en helkväll; någon öl och ett glas vin samt lite allmänt samkväm räcker.
  • Utveckling och samtal: Din viktigaste uppgift är att se till att varje enskild anställd trivs med sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Det ser du till att göra genom att gå direkt till källan: hur mår du, trivs du med jobbet, vill du göra någonting annat - kan vi hjälpa dig att nå den arbetsuppgiften genom exempelvis internutbildning? Se till att samtala och följa upp med alla. Varje samtal - och berömmande ord - ger energi.

Där hade vi några handfasta tips kring hur man kan vända en negativ trend och få en lite mer inspirerande arbetsplats. En plats som de anställda längtar till (i den mån det är möjligt - det handlar trots allt om jobbet) och där de är beredda att göra det där lilla extra för varandra.

Dagen du behöver lagerarbetare

30 apr 2018

Den som har lagerlokal i Stockholm kan skatta sig lycklig, i alla fall när det kommer till slutet av månaden och hyrorna kommer rullande in. Det saknas lagerlokaler åtminstone i Stockholm. Priset per kvadratmeter är dessutom högt, jämfört med resten av landet. Att endast ha en lagerlokal hjälper föga. Man behöver ju lagerpersonal också, som arbetar med allt som har med lagret att göra; ordna, sortera, fylla på och sända iväg.

Med fler e-handlar krävs fler lagerlokaler

Framför allt är det e-handeln som växer som svampar ur regnskog. Allt fler av kunderna vill kunna sitta hemma, eller var som helst och beställa hem sina produkter. Det är inte bara männen som inte gillar att shoppa. Även en hel del kvinnor ogillar att trängas i varma lokaler och svettas bland andra kunder. Dessutom ska kunderna anpassa sig efter öppettiderna. En kund som handlar över internet behöver inte bry sig om öppettider, eller transporten hem. Den sköter posten. Inte heller behöver kunden bry sig om att klä sig rätt för ändamålet. Internet har gjort att alla kan beställa på jobbet, i hemmet vilken tid som helst under dygnet.

Just med framväxten av fler e-handlar på internet är det viktigt att kunna erbjuda det åt sina kunder. Allt fler vill slippa gå till en fysisk butik, dessutom vill de slippa dyrare priser som ska betala både för hyra och personal. De billigare priserna innebär att handlarna kan finnas var som helst i landet, kanske till och med på landsbygden och komma undan med mycket billigare lagerhyror än i storstäderna.

Lagerpersonal behövs

Därför behöver företaget personal som kan arbeta på lagret. Då behöver man ingen särskild inredning. Inredningen spelar ingen roll, bara det är bekvämt för personalen som arbetar där. Behöver man personal kan man antingen anställa själv, eller anlita ett bemanningsföretag som förser företagen med rätt personal.

Anlitar man ett bemanningsföretag får man hjälp med allt från att rekrytera till att administrera lönen, hålla vidareutvecklingssamtal med personalen till administration av vård av barn (VAB) och allt som har personalen att göra.

Att rekrytera personal är otroligt tidskrävande. De flesta företag brukar drunkna i ansökningar så snart de annonserar om personal. Ibland får man ansöknikngar som är relevanta, men alltför mågna gånger får man ansökningar som inte alls hör hemma där. Då tar det tid att sålla bland ansöknikngarna. När det sedan är dags att anställa någon, tar även det lång tid. Många företagare är duktiga på sitt jobb, men inte på att intervjua och se vilka människor som passar på de olika posterna. Då är det en bra idé att överlåta sådant till orffsen. Varför inte anlita ett bemanningsföretag? Läs mer om ett bemanningsföretag i Stockholm på: http://www.bemanningsföretagstockholm.biz.

Hur nöjda är kunderna till Solnas flyttfirmor?

1 mar 2018

I Solna finns ett antal verksamma flyttfirmor. I den här texten har vi tittat på tre av dem, och tagit reda på vad deras kunder säger om dem. På nätet finns flertalet olika plattformar där privatkunder ger både ris och ros till olika företag de använt sig av. Dessa plattformar har vi tittat på. Vi kommer inte att nämna några namn på firmorna, eftersom syftet är undersökande. Kom ihåg att det aldrig går att lita helt och hållet på dessa recensioner, men med tillräckligt stort underlag finns det skäl att dra en slutsats om vilken upplevelse man, ungefär, kan vänta sig.

Den första flyttfirman

Den första flyttfirman i Solna vi tittar på har 4,9 i betyg av 5. Till en början syns enbart goda betyg, med omdömen som ”trevligt bemötande”, ”proffsigt” och ”rekommenderas varmt”. Ägare eller personal från firman har varit snabb med att svara på dem alla, ofta personligt och med trevliga hälsningar. Det krävs en hel del scrollande för att hitta en recension som inte ger högsta betyg. Även i den kortfattade recensionen, som fick 4 av 5, fanns inget som pekade på att firman gjort något klandervärt. Först när vi kommer till en recension som skrevs för nästan två år sedan, kommer ett kritiskt omdöme. Användaren ger betyget 3 av 5 och skriver visserligen att personalen var trevlig och att ingenting gick sönder, men påpekar samtidigt att flytten skedde ”ganska långsamt”, ”osystematiskt” och ”ineffektivt”. En representant från firman svarade dagen efter, där han säger att arbetsledaren under användarens flytt är oförstående till kritiken.

Den andra flyttfirman

Den andra flyttfirman i Solna vi tittar på har inte i närheten lika många recensioner som den första firman. Det enda omdömet vi hittar är anonymt och ger högsta betyg utan någon motivering. En enda recension från en anonym användare är givetvis ett för tunt underlag för att kunna dra några riktiga slutsatser. Det kan helt enkelt vara ägaren, någon på företaget eller en vän som har satt det här betyget.

Den tredje flyttfirman

Den tredje flyttfirman i Solna har inte heller särskilt många omdömen, och underlaget är egentligen för litet för att några större slutsatser ska kunna dras. Av ungefär 10 omdömen som finns på nätet är det inte en enda som ger under 5 av 5 i betyg. Ju färre omdömen det finns, desto mindre av ett projekt är det för firman att förfalska dessa. Det finns inget som pekar att recensionerna har förfalskats just i det här specifika fallet, men det vore inte särskilt svårt eller tidskrävande att göra, om någon skulle vilja göra det. Läs mer om flyttfirma i Solna på denna site.

Vad du ska tänka på vid din flyttstädning

25 feb 2018

Det finns ett moment i varje flytt som tar lite längre tid än vad man räknat, som är lite jobbigare än vad man räknat med och som ställer väldigt höga krav på ett korrekt utförande. Det handlar om flyttstädning och alla som någon gång har flyttat vet också hur mycket arbete som denna del av flytten kan innebära. Det är många möbler att bära, alla kartonger, man har klivit innanför dörren till det nya kontoret och har, mentalt, börjat installera sig. Då ska man plötsligt återvända till det förra stället för att genomföra något så tråkigt som en flyttstädning. En obligatorisk sådan; missar man att genomföra sin flyttstädning kan man bli ersättningsskyldig till dem som ska flytta in. Detsamma gäller om man fuskar sig igenom flyttstädning – något som är vanligt förekommande. En anledning till detta beror på att man inte riktigt vet vad som ingår – vad som ska städas – och om detta kan vi säga att det mesta faktiskt ska städas; fönster, badrum, toalett, spis, ugn, kyl- och frys, alla golv och så vidare. 

“En flyttstädning är obligatorisk att göra. Dens ker av respekt och för att underlätta för varandra. Du förväntar dig en städad bostad och detsamma gör de som köpt din gamla - en flyttstädning är en viktig länk i en flyttkedja“ 

I och med detta så måste man avsätta tid för sin flyttstädning för att överhuvudtaget hinna med den. Bor du i Norrköping och ska flytta till ett annat kontor i samma stad bör du – givet hur stort kontor det handlar om – åtminstone räkna med att din flyttstädning tar en dag att göra. Vi ska även nämna det uppenbara så att inga missförstånd uppstår: man gör en flyttstädning av samma skäl som man själv förväntar sig en städat ställe då man själv ska flytta. Du vill direkt kunna installera dig på det nya kontoret i Norrköping och detsamma gäller för dem som köpt eller hyrt ditt gamla – en flyttstädning sker av respekt. Däremot behöver du inte göra den på egen hand.  

Ta hjälp med din flyttstädning

De alternativ som du kan använda dig av är följande: 

  • Professionell hjälp.

Idag kan du använda dig av Rut-avdraget för en flyttstädning och konkret så innebär det att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för det städföretag du anlitar. Taket för rut-avdraget ligger på 25.000 kronor/år och person. Ett smidigt sätt att slippa ansträngningen som en flyttstädning för med sig. Tänk dock på att vara ute i god tid så att du verkligen får tag på ett städföretag som kan jobba under den helg din flytt ska ske.

 

  • Förhandla:

Det andra sättet som du kan prova är att förhandla med de nya ägarna eller hyresgästerna till kontoret i Norrköping. Om du exempelvis sänker priset på kontoret kan en flyttstädning falla på deras lott. En annan variant är att du kanske lämnar kvar möbler som inte passar – men som passar väldigt bra på det gamla stället. En platsbyggd bokhylla eller bänk i hallen. En byrå, en eller en garderob; hör dig för och kom ihåg att använda flyttstädning som förhandling. 

Fortsätt läsa här om du veta mer om flyttstädning i Norrköping.

Så skyddar du ditt hus eller företag med olika typer av galler

23 feb 2018

Galler är ofta en bra investering för din lokals säkerhet oavsett om det är en butik, en lagerlokal eller en bostad det handlar om. Vissa galler passar bättre till större butiker, till exempel rullgaller, medan gallergrindar kan användas både i bostäder och andra typer av lokaler.

Att investera i olika typer av galler kan ge ekonomiska fördelar. Förutom den uppenbara fördelen att du skyddar värdefulla föremål, kan du även få rabatt på hemförsäkring eller annan försäkring som skyddar dig och din lokal. Om du funderar på att investera i någon form av galler som säkerhet bör du dock välja rätt typ. Nedan hittar du information om de mest vanligt förekommande gallertyperna.

Rullgaller

Rullgaller har du förmodligen lagt märke till om du har gått i en galleria strax före stängningsdags någon gång. Många butiker använder rullgaller för att säkra just sin butik. Sedan har naturligtvis gallerian egen säkerhet utöver det. Inbrott och stölder sker dock, och då är ett rullgaller ett skydd som är jobbigt för eventuella tjuvar att ta sig förbi.

Något som gör att många butiker använder sig av rullgaller är kombinationen av säkerhet och insyn. Människor som vistas i exempelvis en galleria när de flesta butikerna har stängt (men till exempel restauranger kan ha öppet), kommer fortfarande att kunna se in i butiken och se vilka produkter som finns.

Fönstergaller

Fönstergaller är kanske vanligast att se i företagslokaler, men är mycket vanligt bland bostäder på markplan också. En fördel med fönstergaller är, i likhet med rullgaller, att det går att se igenom, samtidigt som de skyddar bra mot inbrott. Ofta tar tjuvar vägen in genom fönstret (snarare än ytterdörren) och ett starkt fönstergaller blir ett jobbigt hinder för tjuven att ta sig igenom. Det kan räcka för att den som planerar ett inbrott ska vända tillbaka och gå någon annanstans.

Att täcka ett helt fönster är inte särskilt trevligt för inomhusmiljön då inget ljus släpps in. Med fönstergaller är det också möjligt att ha fönstren öppna under lång tid utan att behöva vara närvarande eller för den delen tumma särskilt mycket på säkerheten. Det som avgör hur väl ett fönstergaller skyddar är just själva infästningen. I likhet med rullgaller och andra liknande säkerhetsskydd bör en fackman inspektera anordningen. Om det bara krävs en kofot för att få upp gallret håller det inte tjuven borta särskilt länge.

Gallergrindar

Även om tjuven ofta gärna tar fönstervägen in, är det genom ytterdörren som stöldgodset helst bärs ut. En viktig del i att säkra ett hus mot inbrott är således att skaffa en gallergrind. Det här lämpar sig bäst för källarlokaler, bostäder och även företagslokaler i stor mån. Många butiker använder sig av det också, men om ingången är stor brukar ett rullgaller passa bättre.

 

En gallergrind gör att tjuven får det dubbelt så svårt, kan man förenklat säga. Plötsligt blir det två dörrar att ta sig igenom istället för en. En inbrottstjuv har ofta bråttom och tiden det tar att forcera en gallergrind kan vara nog för att gå någon annanstans.   

Bemötande och smidighet – viktigast i val av flyttföretag

16 feb 2018

Vad prioriterar du när du väljer vilken flyttfirma som ska hjälpa till vid flytten? Som många andra tar du säkert in offerter från flera företag för att kunna jämföra och välja det billigaste alternativet. Men är priset det viktigaste? Ser man på de recensioner som lämnats på TrustPilot nämns priset sällan. Istället är det bemötande och smidighet som nämns som positiva egenskaper och något som kunderna uppskattar mycket. Läs mer här om en flyttfirma som uppfyller de kraven: flyttfirmabromma.se.

Vid en genomgång av recensioner på TrustPilot från tre olika flyttfirmor i Bromma var resultatet relativt lika. Det var ytterst sällan som kunderna lyfte fram priset som den största fördelen utan framförallt var det just service, bemötande och att företagen kunde hitta passande lösningar.

Den flyttfirma i Bromma som hade mest recensioner i början av 2018 hade ca 200 recensioner och ett genomsnittligt högt betyg. Det flera personer lyfter fram i recensioner till detta företag var bland annat ”proffsigt bemötande”, ”god service” och ”skötte sig jättebra”.

Ser man över dessa recensioner så nämns pris enbart vid ett fåtal tillfällen. Men då handlar det inte beröm för att det varit ett mycket lågt pris utan att man ”hållit det pris man lovat”.

Även om antalet recensioner varierar mellan de olika flyttfirmorna i Bromma så är det liknande hos alla. Priset nämns generellt inte och när det sker är det inte för att lyfta upp att man fått ett mycket lågt pris. Detsamma gäller om undersökning sker på flera andra stadsdelar i Stockholm.

Är priset inte relevant?

Det kan finnas flera orsaker till att priset inte nämns i recensionerna. Det kan betyda att bemötande och service värderas högre och att priset är en sekundär fråga för kunden. Men till stor sannolikhet handlar det om förväntningar och hur dessa uppfylls.

Om en flyttfirma ger en offert och anger exempelvis att det ska kosta 5000 kr och sedan fakturan är på detta belopp så är det inte någon överraskning för kunden. Det är lätt att mäta och jämföra. Gällande bemötande och service är det inte lika lätt att mäta. Förväntar du dig enbart hjälp med flytten, eller även att få hjälp med detaljer kring den? Förväntar du dig få hjälp på kvällen utan att det kostar extra osv.

De tre flyttfirmorna i Bromma hade alla högt betyg gällande service och bemötande. Kanske är det just förutsättningen för att kunna etablera sig på en marknad där pris visserligen är en konkurrensfaktor men inte lika avgörande som många i början kan tro.

Att designa en fasadskylt

29 jan 2018

Vad är det första man lägger märker till när man kommer till en ny butik? Några av de första sakerna som man ser är antagligen skyltningen i skyltfönstret och fasadskylten. Om man kommer från en sned vinkel kan fasadskylten till och med vara det första som man ser. Det kan därför vara viktigt att tänka på hur man utformar den för att ge kunderna en fördelaktig bild av butiken. Nedan kommer några saker som man gärna kan tänka på. 

Typsnittet

Typsnittet på en skylt kan säga mycket om vilken typ av butik som det är. Kalligrafi eller skrivstil ger exempelvis indikationer om att affären är lite mer gammaldags eller elegant. Väldigt runda bokstäver med spiraler kan istället visa på att det är en barnbutik eller att den säljer kreativa produkter. 

I texten på skylten kan man också byta ut vissa bokstäver mot föremål för att på ett roligt sätt visa vilken typ av affär det är. På en textilaffär kan man exempelvis byta ut ett i eller ett l mot en nål. Självklart finns det många andra sätt att också påverka typsnittet som avståndet mellan bokstäverna och deras bredd. Det kan i varje fall vara bra att tänka igenom det för att inte förvirra kunder. 

Färgerna

Färgerna förändrar också mycket hur den potentiella köparen ser butiken. Färger påverkar människor psykologiskt och ger därför en snabb bild av vilken typ av affär som det är, dock förändras synen på färger med tiden hos människan. Sättet på vilket vi ser dem idag är inte detsamma som för 200 år sedan. Vitt och guld symboliserar ofta rikedom, vilket också rött, lila och blått kan göra beroende på sammanhang. Den blå färgen passar annars för att symbolisera vatten eller lugn. 

Grönt känns också lugnt, men också naturligt och jordnära. Den kan därför finnas framför exempelvis ställen som säljer ekologiskt eller närproducerat men även där de säljer hantverk. Vidare kan gul kännas väldigt glatt, men i vissa fall även snabbt. Rött kan också kännas billigare och snabbt. Valet av färg kan vara ett väldigt personligt val, men det kan ändå vara bra att tänka på vad färgerna faktiskt symboliserar. 

Form

Formen på skylten är också viktigt för hur man uppfattar den. En fyrkantig skylt är definitivt vanligast och ser därför ganska vanlig ut och kan på det sättet kännas inbjudande eftersom man inte väntar sig något annorlunda. Det kan också vara mer praktiskt och billigt att tillverka en fyrkantig skylt och inte komplicera något. Det förekommer också ovala skyltar, vilka ofta hänger utanför exempelvis hantverksbutiker och andra mindre företag. 

Eftersom dessa ofta hänger på sådana här ställen ger de ofta en mer genuin känsla ihop med typsnittet än motsvarande fyrkantiga skyltar. Vidare kan man välja mer originella former också som ett hjärta, sax eller svamp för att ytterligare visa vilken typ av butik det är. Slutligen så påverkar inte formen lika mycket som typsnittet och färgerna, men det kan ändå vara värt att tänka på när man skaffar en ny fasadskylt. Är du intresserad av fasadskyltar? Läs mer här.

← Äldre inlägg

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.