​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Sida 4

RSS

Ingen glasvägg i Bromma

12 Apr 2019

Ljudnivån vid Brommaglasvägg flygplats är hög (i likhet med alla flygplatser). Man har funderat länge på att skapa ett bullerskydd. Ett av förslagen var att bygga en hög glasvägg. Men planerna har lagts åt sidan då de inte är praktiskt genomförbara.

Flygplatser skapar en mycket hög bullernivå vilket är en av orsakerna att de ligger utanför stadskärnan. Men en del flygplatser har bostäder relativt nära vilka kan störas av det höga ljudet. Så är det i Bromma (Stockholm) och det har länge funnits planer på att bygga en glasvägg för att skärma av bullret. Men någon bullervägg kommer inte att byggas. Det ”är inte realistiskt”. 

En långdragen planering

Det var för fyra år sedan som bolaget som driver flygplatsen (och även Arlanda utanför Stockholm), Swedavia, utlyste en arkitekttävling med målet att hitta en lösning på bullerproblemet. Det kom ett par olika lösningar och vinnaren blev ett franskt designföretag.

Deras lösning byggde på höga glasväggar. Med dessa skulle en avskärmning kunna ske mellan de närliggande villorna och flygplatsen. Tanken var då att glasväggen skulle placeras ungefär vid Bromma kyrka.

Frågan gick tillbaka till Swedavia som därmed genomförde en utredning under ett par år för att se om idén var genomförbar – vilken den inte var. Det var helt enkelt inte en realistisk lösning. Därmed hade man genomfört en tävling, betalat ut 100 000 kr i prispengar på en idé som inte gick att genomföra.

Man kom nämligen fram till att glasväggen skulle behöva vara så hög att man äventyrade flygsäkerheten.  Man valde til slut en annan väg. Istället för att helt skapa bullerskydd är målet att minimera tiden som flygplanen är på mark och med motorerna på. Man ska även se över maskinparken och minimera användandet av andra maskiner.

Besvikelse bland de boende

Många av de som bor i Stockholm som är berörda av bullret är missnöjda med beslutet. I intervjuer till Sveriges Radio säger flera att de önskat glasväggen. Men samtidigt var vissa boende nöjda med resultatet. Det handlade om de som hade fått bo väldigt nära den gigantiska väggen.

Glasvägg – vanlig ljudskyddare inom andra områden

Idén med att bygga glasvägg för att skydda mot buller och hög ljudnivå är inte unik. Glasväggar används idag både inom kontorsmiljöer och i privata hem runt om i Stockholm för att skärma av ljud i olika hög grad. Materialet är effektivt med tanke på vilken tjocklek som behövs för att man ska uppnå rätt effekt. 

I exemplet ovan visade det sig även att det var höjden som satte stopp för glasväggen. I artikeln som Sveriges Radion publicerade framgick inte att kritiken handlade om att glas inte kunde stoppa ljudbullret utan att det just var höjden på väggen som skapade problematiken.

Källor: Sveriges Radio

Dags flytta kontoret utomlands?

12 Apr 2019

Dags flytta kontoret utomlands?

Är det dags att flytta kontoret utomlands? Om det är så att nästa steg för ditt företag är en utlandsflytt, är det några saker som du bör ta reda på innan du går vidare och bestämmer dig för den. Här går vi igenom steg för steg vad som krävs när du ska flytta företaget till utlandet.

Ta reda på fakta innan etablering utomlands

Om det är så att man funderar på att etablera sig utomlands är det viktigt att ta reda på alla fakta först. Finns det en marknad för företagets produkter? Vill man starta endast en filial, eller ett nytt dotterbolag? Vilket av de två alternativen beror på det nya landet, och vilka regler man har för etablering av nya företag. Är det en alltför krånglig process att öppna en filial i det nya landet kan man starta ett dotterbolag i stället på plats. Det kan i vissa fall vara enklare ifall man startar ett helt nytt bolag på plats i det nya landet.

Det nya landet kan ha mer eller mindre enkel lagstiftning för etableringar. Då är det viktigt som företag att först ta reda på all lagar och regler som gäller om man väljer att etablera sig där. Det bästa som man kan göra först är att pröva efterfrågan i  det nya landet via en ny hemsida. Ser man då att det finns tillräcklig efterfrågan och att antalet beställningar växer så pass mycket att det kräver en närvaro på plats, kan man sända dit en person, eller välja att anställa en person som är villig att starta antingen en filial på plats eller så startar man ett dotterbolag på plats. 

Franschising lättaste sättet att växa utomlands

Man kan växa och etablera sig på nya ställen genom att växa som franschising-företag. Då har man som företag full rätt att bestämma över produkterna, marknadsföringen och hur man organiserar företagets struktur. För den som antar utmaningen att etablera ett franschising-företag innebär det att "härma" moderbolaget så att man inte ser att det är ett annat företag. Man kan kalla det som en kloning av moderbolaget. Några kända sådana franschising-företag är Mc Donalds, Starbuck, Body shop och många andra franschising-företag.

Om man inte vill knoppa av sitt bolag med ett nytt dotterbolag, eller som ett franschising-företag, kanske man själv vill flytta företaget utomlands. På så sätt är man med och styr etableringen, och allt som har med företaget att göra på ett helt annat sätt, liknande en öppning av en filial i det nya landet. Som ägare till företaget har man full insyn och kontroll av företaget. Kanske man vill flytta mycket av det som man har på plats? Ta då kontakt med en flyttfirma som kan flytta företagets tillhörigheter och sköter det spå smidigaste tänkbara sätt. Läs mer här: https://www.utlandsflytt.net.

Flyttstäda kontor i Uppsala?

6 Apr 2019

Den som har företag i Uppsala och behöver flytta bör tänka på allt som berör själva personalen vid en flytt. Om man är företagsledare och ser ett behov av att flytta, och vill ha med sig personalen, bör man tänka på vad det innebär för deras del. För det första bör en företagsledare, eller verksamhetsledare tänka på att en flytt för företaget inte bara är en flytt av saker och ting. De flesta företag har personal, och personal är ju människor. De som är anställda bör få så mycket information om flytten som det bara går. De bör bli vänligt inställda till att de ska byta adress, få en annan arbetsplats, än den som de är vana vid. Ska personalen välja att stanna kvar, är det viktigt att förbereda dem på det.

1. Informera så mycket du kan om flyttplaner

Om man vill ha med sig personalen på att kollegiet ska flytta, är det viktigt att informera så mycket man bara kan om de flyttplaner som man har. Även om man inte vet något, eller inte har någon ny information om själva flytten, kan man tala om det. Det är bätttre att säga att man inte har någon ny information att ge, än att inte berätta det. Annars kan personalen undra vad det är som händer och blir frustrerade.

2. Informera om den nya adressen

När man väl vet vilken ny adress det blir, bör man informera personalen om vart företaget ska flytta. I sammanhanget bör man lyfta fram alla fördelar med den nya adressen. Personalen måste få tid på sig att smälta den nya informationen och vänja sig vid tanken på att få en ny adress som de ska pendla till varje vardag.

3. Låt personalen vara delaktig i planering

När adressen är klar och man vet vilken lokal det ska bli, kan man, som företagsledare, involvera personalen i planeringen av hur man ska sitta, vilka slags kontor man önskar sig, om hur man önskar sig eventuell matsal och liknande. Ju mer delaktig som personalen känner sig, desto mer fördelar ser de med själva flytten.

4. Själva flytten och genomförandet

När det sedan är dags med själva flytten, packningen och flyttstädningen, är det viktigt att det går så smidigt som möjligt. Vissa företag tycker att det är personalen som ska utföra själva flytten, men det är sällan en bra idé. Många kan varken packa på ett bra sätt, eller flyttstäda så att det blir godkänt. Då är det bättre att anlita ett flyttföretag som tar hand om allt med själva flytten eller enbart delar av den. Om du har behov av att anlita ett företag för sjåälva flyttstädning i Uppsala kan du läsa mer på: https://www.flyttstädninguppsala.net.

En inredningsbyrå kan ta kontoret till nästa nivå

3 Apr 2019

För varje nystartat företag kommer det brytpunkter, lägen då det är dags att växla upp och göra de satsningar som behövs för att kunna fortsätta att växa i den takt man önskar. Det kan vara att anställa mer personal, att göra investeringar eller något annat som initialt innebär en kostnad men som på sikt gör att man kan tjäna mer pengar.

Att byta till ett nytt kontor, eller att skapa en ny, mer professionell inredning i sitt nuvarande kontor, kan också vara en sådan investering. Har man vuxit ur de gamla lokalerna kan en flytt till nya lokaler verkligen innebära ett lyft för företaget och dess anställda. Att byta miljö är uppfriskande, som att börja på nytt med ett oskrivet blad, och gör att man får kraft och lust att på allvar se över organisationen och vädra ut gammalt damm.

Hjälp med kontorsinredning i Stockholm

Ett företag som vill skapa en bra miljö för sina anställda och även skapa en plats där man kan ta emot sina kunder i en genomtänkt och väldesignad miljö, bör anlita en inredningsbyrå. I Stockholm är det mycket vanligt att anlita en inredningsbyrå för sin kontorsdesign. På en inredningsbyrå jobbar projektledare och designers utifrån en vision som skapas i samarbete med företaget själva, och utgångspunkten är alltid att skapa en miljö som representerar företaget och dess anställda. Till ett spelföretag kanske man vill ha en mer lekfull design, medan man till en advokatbyrå vill ha en sobrare miljö som andas professionalitet och handlingskraft.

En övergripande tanke

Med en inredningsbyrå får man hjälp av proffs, som har förmågan och modet att göra oväntade val, som verkligen gör att inredningen sticker ut. Man märker när man befinner sig i en kontorsmiljö som designats av proffs. Det råder en helt annan atmosfär av ordning och lugn, och överlag får man intrycket att det finns en övergripande tanke, en särskild stil, som präglat helheten på kontoret. Kontorsinredning är nödvändigt för att företagets lokaler inte ska framstå som kaotiska och svåra att överblicka. Utan en enhetlig tanke bakom inredningen så blir den ju bara resultatet av de anställdas individuella smakpreferenser, sammanförda till en och samma plats. Eller kanske ännu värre, en plats där ingen vågar ta ansvar för helheten och där ingenting formges eller tänks över alls.

Inredningsbyrå i Stockholm

Ett företag som vill växa och ta steget till nästa nivå gör rätt i att tänka över sin kontorsinredning. I Stockholm finns många inredningsbyråer som har vana av att skapa nya miljöer till kontor, och man kan verkligen se på dess arbetsplatser att det gagnar företaget att få hjälp med kontorsinredningen. De anställda trivs bättre, har lättare att koncentrera sig och blir även stolta över sina nya lokaler. Kunder som besöker kontoret får också intrycket att man har med ett seriöst företag med ambitioner att göra.

Flyttföretaget och dess företagstjänster

15 Mar 2019

Flyttföretag förkkontor, flyttnippas först och främst med förflyttning av gods från en punkt till en annan. Vid en kontorsflytt är det generellt ett flyttföretag som genomför själva flytten och bär alla lådor och möbler mellan de två adresserna.

Är ni på gång att byta kontor? Fundera över vilka tjänster som flyttföretaget ska genomföra. Det handlar betydligt mer än bara transport vid en kontorsflytt.

Planering av flytt och logistik

En kontorsflytt kan gå extremt enkelt och smidigt – eller precis tvärtom. Det handlar mycket om hur mycket det är som ska flyttas, hur långt det ska flyttas och vad personalen är beroende av på det nya kontoret.

Men varför inte överlämna hela planeringen kring logistiken till flyttföretaget. Flera större flyttföretag i Stockholm marknadsför sina tjänster med att de erbjuder kompletta lösningen för de företag som snabbt behöver utföra kontorsflytt och inte har tid med ”en massa strul”. Denna kompletta lösning kan även hittas i andra delar av landet men eftersom bristen på kontorsplatser gör att fler kontorsflyttar sker i Stockholm har även speciallösningar vuxit fram i den staden.

Demontering & Montering

Innan en kontrosflytt kan genomföras behöver allt packas. Det är möbler som ska demonteras, pärmar som ska packas och inte minst saker som ska slängas. Ofta säljs möbler eller ges bort till second hand om dessa inte passar in i de nya lokalerna.

Flyttföretagen vet att företagarna helst av allt har fokus på sitt arbete och kan därför ordna det mesta av detta. De vet hur man packar säkert så att inget ska gå sönder under flytten. Skulle det ändå ske finns alltid försäkringar som täcker eventuella skador.

När man sedan kommit fram till nya kontoret kan flyttföretaget även montera möblerna och ställa dem på plats.

Magasinering

Det är inte alltid som hyresavtalen ligger perfekt i förhållande till varandra. Det kan därmed innebära att kontorsflytten påbörjas med att allt förflyttas till ett magasin under en månad. De anställda får jobba hemma och man avvaktar till nya kontraktet börjar gälla. Under denna tid behövs magasinering av hela bohaget. Det kan flyttföretagen ordna med även om det inte alltid är de själva som har dessa lokaler utan ordnar detta med externa aktörer. I Stockholm finns flera flyttföretag som har egna magasin men det är annars vanligare att de har samarbeten med olika lagringsföretag.

Flytt

Så kommer då själv kontorsflytten. Dagen då lådor, möbler och annat ska flyttas från det gamla kontoret till det nya. Det är just denna tjänst som de flesta tänker på när företag säger att de jobbar med företags- och kontorsflytt. Men som visas ovan är tjänsteutbudet betydligt bredare. starcycle.se är en kompetent firma när det handlar om kontorsflytt.

Installation

För många företag är det extremt viktigt att snabbt få datorer inkopplade och ett fungerande Wi-Fi. Utan denna tid står företaget stilla. Här brukar det finnas samarbeten mellan flyttföretagen och IT-tekniker. Därmed kommer IT-teknikerna ut så fort som flytten är utförd. De kan installera och ordna med allt så att datorerna och internet finns när väl de anställda kommer och ska jobba dagen efter.

Kontorsstädning ökar produktiviteten på företaget

1 Mar 2019

Alla människor har behov av en ren arbetsmiljö. Rena ytor, putsade fönster, ren luft, fräscha toaletter och så vidare är för många en förutsättning för att kunna koncentrera sig och göra sitt jobb, särskilt i en storstad som Stockholm. Visst har inte alla samma behov av en ren arbetsmiljö, och det finns så klart en del som aldrig blir nöjda, men de flesta av oss är nog ganska överens om när man kan kalla ett kontor rent och fräscht. Golven ska vara dammsugna och våttorkade, fönstren ska vara putsade, ytor avdammade och toaletterna rengjorda. Finns växter på kontoret ska dessa vattnas och ansas regelbundet så de inte börjar se skräpiga ut.

De anställda ska inte behöva städa kontoret själva

Allt ovan faller under normal kontorsstädning, som är en tjänst som många städfirmor i Stockholm erbjuder. Regelbunden kontorsstädning är en förutsättning för att kunna hålla ett kontor rent. Det duger oftast inte att säga åt de anställda att ”försöka hålla snyggt”, och det bör inte ingå i deras arbetsuppgifter att dammsuga, puta fönster och städa toaletter, även om ett företag visserligen har rätten att kräva att de anställda städar.

Visst kan man på ett filosofiskt plan hävda att det är allas ansvar att skapa en trevlig arbetsplats, att se till att alla trivs och så vidare, men det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna får arbeta i en hälsosam miljö, och det bör de få göra utan att städningen ska läggas till deras normala arbetsuppgifter.

Allergier och sjukdomar

Ett illa städat kontor är inte en hälsosam miljö. Dålig luft och smuts kan orsaka allergier och utslag, och bakterier som frodas kan orsaka än värre sjukdomar. Att behöva ta emot kunder eller affärskontakter på ett smutsigt kontor är genant för de anställda och skapar dålig stämning och låg moral i arbetsgruppen. En ren arbetsmiljö, med ren luft och fräscha ytor, fungerar tvärtom. Det blir lättare för de anställda på kontoret att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter eftersom ett bra inomhusklimat hjälper till att skärpa sinnena och gör att man orkar jobba och ligga på topp hela dagen.

Kontorsstädning i Stockholm

Därför tar de flesta företag hjälp med kontorsstädning, som bör ske flera gånger i veckan enligt ett uppgjort schema. Om du jobbar på ett kontor där det städas för sällan, eller kanske till och med inte alls, ta upp arbetsmiljön med din chef och påtala att det faktiskt finns en arbetsmiljölag i Sverige, där det klart och tydligt står att arbetsgivaren är ansvarig för sina anställdas hälsa när de befinner sig på kontoret. Be honom också kontakta en städfirma i Stockholm och teckna ett abonnemang på kontorsstädning. Det ska inte vara personalens uppgift att städa och hålla rent på kontoret, förutom självklarheter som att slänga skräp i papperskorgarna och att diska kaffekoppen efter sig.

Läs mer om hur kontorsstädning fungerar på https://stadhuset.se.

Så är arbetet som snickare

11 Feb 2019

Arbetet som snickare är varierande. Ena dagsnickareen kanske du jobbar hos en privatperson i Upplands Väsby, för att nästa dag lämna Upplands Väsby för ett storbygge i centrala Stockholm. Arbetet är också rörligt, och innebär att du inte sitter fast bakom ett skrivbord under en stor del av dagen.

Men det kan också vara tufft. Ibland kan du behöva arbeta utomhus i påfrestande väder, och ibland kan du få mjölksyra i armarna. Du kan också behöva lyfta tunga vikter, så det är viktigt att tänka på ergonomin för att arbeta på ett hållbart sätt.

En snickare som beskriver sitt arbete på ett internetforum skriver att den ena dagen sällan är den andra lik. Som någon slags referens har han därför valt att berätta om hur arbetsdagen såg ut dagen innan han skrev inlägget på forumet.

Han berättar att han är egenföretagare och börjar med att ta upp en fördel med det – han kan själv bestämma när han börjar på dagarna. Han skriver att han inte går upp innan solen, utan snarare att han går upp när han vaknar och äter en rejäl och nyttig frukost innan han börjar jobba.

Sedan åkte han iväg för ett möte med en byggherre och kom överens om att ta port paneler på en gammal fasad så att reparationer kunde utföras. Väl ute på bygget fick han reda på att övriga som jobbade på bygget inte var där. Genom ett telefonsamtal fick han reda på att de skulle bli en timme senare. Det gav honom tid att åka till affären för att köpa material och verktyg han inte hann köpa dagen innan.

Fönsterrenoverarna kom till byggplatsen ungefär samtidigt som han kom tillbaka från byggvaruhuset. När de började arbeta – började han också. Han började med att skära plywood för att tillfälligt täcka de delar som blottades när fönsterrutorna plockades bort. Nu passade på att mäta riktigt noggrant – eftersom han skulle göra jobb på fasaden kring fönstret, behövde det stämma på millimetern för att den nya rutan skulle gå in utan problem.

Därefter väntade en del städning. Som snickare får man vara van vid att städa löpande under arbetsdagen. Inte bara för kundens skull, som uppskattar att det ser bra ut, utan också för en egens skull. Som snickare arbetar man med många olika material, delar och verktyg. Det är lätt att det snabbt blir rörigt och oorganiserat om man inte håller ordentligt ordning under arbetsdagen. Han avslutar med att berätta om epoxymålning.

Hur blir man snickare?

Tycker du att arbetet som snickare verkar roligt? Det går inte riktigt att bli det över en natt, men utbildningen är i hög grad arbetsförlagd, och som regel kortare än mer akademiska program. Exakt hur möjligheterna ser ut beror på var du bor och hur gammal du är.

Ta Upplands Väsby kommun som exempel: Här kan finns ett byggymnasium där du kan gå och få en god grund att stå på när du senare ska bli lärling. I Upplands Väsby finns även vuxenutbildningar till snickare – precis som det finns i många andra kommuner i landet. Och så finns det gott om firmor där man kan praktisera och lära sig jobbet från grunden, en sådan är snickareupplandsväsby.nu

Ta hjälp med uppkommande företagsevent

7 Feb 2019

Ta hjälp med uppkommande företagsevent

När det är dags för ett företagsevent eller en konferens är det mycket som man måste hålla reda på. Det ska vara lärorikt, roligt och alla inblandade ska vara delaktiga. Men vet ofta vad man vill uppnå, men sällan hur man gör för att uppnå det. 

Det finns företag som specialiserat sig på just detta. Att arrangera lyckade och effektiva möten och företagsevent. Att skräddarsy det perfekta eventet där inget lämnas åt slumpen, så företagen slipper. Alla företagsevent är unika!

Hur är ett bra företagsevent?

Det finns oändliga upplägg och variationsmöjligheter för ett företagsevent. Mycket är såklart beroende på vilket företag det handlar om. Och vilket mål man har för eventet, framför allt om man samtidigt vill åstadkomma affärsnytta. 

Det kan handla om en röd tråd som ska följas genom hela evenemanget som hör ihop med målet. Det är mycket effektfullt att allt hör ihop, allt från lokalen, måltider till underhållning.

Metoder för ett lyckat koncept

Det viktigaste när man anlitar hjälp med sitt event är kommunikation. För inte eventbyrån reda på alla fakta, mål och önskat slutresultat kommer det inte att fungera fullt ut. Det blir ett projekt i sig att samla på så mycket förhandsinfo som möjligt. För detta finns det ett antal metoder.

Hur är målgruppen?

Här gäller det att få ett grepp om vad det är för företag och vilken sorts människor som arbetar där. Ett IT-bolag skiljer sig ofta en del med till exempel ett företag inom bygg. Är det ett stort eller litet företag spelar också in. Är det ett framgångsrikt företag? Unga eller gamla? Hur ska målgruppen tycka, känna och göra efter genomföreandet?

Vad är syftet med eventet?

Vad vill företaget att eventet ska leda till? Är det en produktlansering, årlig konferens eller kanske en ren festlighet? Det är ofta väldigt effektivt att låta deltagarna delta så mycket som möjligt. Att bara lyssna på talare blir snabbt långtråkigt. Försök att engagera och inspirera medarbetarna så mycket som möjligt. Att varva med fysiska övningar och teambuiling är både roligt och lärorikt. Det skärper också koncentrationen när det är dags för teoridelarna.

Delaktighet

Vikten av delaktighet kan inte nog poängteras. Man skapar på så sätt mer insikt, motivation och lärande. Det finns ett flertal sätt att öka delaktigheten på, berende på mål och målgrupp. Det kan vara enkla knep som en motiverande film, övningar eller lekar med mera.

Att flytta hela företaget

30 Jan 2019

Att flytta hela företaget

Att flytta ett helt företag är en stor förändring för det bolag som ska göra det. Antingen aktiverar man hela personalstyrkan att packa ihop, bära möbler och packa upp alla sakerna eller så anlitar man en flyttfirma som kommer och gör allt åt en. Här rekommenderar vi att anlita en pålitlig flyttfirma som gör arbetet, då det tar hälften så lång tid på sig att åstadkomma hela flytten än om man använder personalen, som kanske aldrig förut har ordnat med en flytt av ett helt företag tidigare i sina yrkesliv. 

Anlita pålitlig flyttfirma i Uppsala

Ska ni göra flytten inom Uppsala, eller i Stockholm kan man anlita en flyttfirma från Uppsala som gör hela flytten av företaget åt er. Inte helt oväntat är en flyttfirma mobil och van vid att ta på sig uppdrag inom en stor radie från platsen där de har sitt kontor. En flyttfirma arbetar ju dagligdags med flyttar mellan och inom städerna. Finns den i närheten av Stockholm eller i Uppsala, är de alltså vana vid flyttar som sker i de storstäderna. Man måste, med andra ord inte enbart anlita en flyttfirma, på grundval av var flyttfirman ligger.

Hitta en pålitlig flyttfirma

Alla som arbetar med tjänster av olika slag är inte lika noggranna med sakerna som kunderna skulle kunna önska sig. När du anlitar en flyttfirma är referenser och omdömen om företaget mycket viktiga att ta reda på. Har firman inte bra omdömen är det bättre att anlita ett annat, som har ett gott omdöme och omvittnat bra rykte. Till exempel bör firman alltid ha egen ansvarsförsäkring ifall att något skulle hända under arbetets gång, i sådana fall ska inte kunden drabbas utan få full ersättning av flyttfirman. Sådana kriterier är viktiga att titta efter när du väljer flyttfirma. Att hitta bra arbetare inom flytt eller städning är alltid viktigt för alla företag inom tjänstesektorn. Om du hittar ett sådant företag som hjälper dig med din företagsflytt har du hittat ett guldkorn i sanden.

Viktigt att hitta en flyttfirma med ambitioner

En flyttfirma som har ambitioner om att göra sig ett bra namn, är ju av alla de nämnda orsakerna mycket viktigt. Är de måna om sina kunder? Bryr de sig om att göra ett bra jobb? Vill de växa och blir bättre på det som de gör? Eller är de trötta och har låga förväntningar på sig själva? Sådana saker kan avgöra om det är värt pengarna eller inte. Läs mer här om du är intresserad av en flyttfirma i Uppsala.

Hitta en takläggare genom referenser och rekommendationer

22 Jan 2019

takNär man anlitar en takläggare handlar det ofta om ganska stora jobb. Att byta ut ett tak kan kosta flera tiotusentals kronor, och det gäller således att man hittar en firma man känner förtroende för. Ett av de bästa sätten att hitta hantverkare på i allmänhet, är genom rekommendationer och referenser. I den här texten tittar vi lite närmare på vilka olika typer av referenser det finns.

Vänner och bekanta

Det här är kanske det tryggaste sättet att hitta en takläggare på. Om din vän, eller någon annan du litar på, har haft goda erfarenheter med en särskild hantverkare, är sannolikheten att du också kommer ha det. De har inget intresse av att säga att firman är bra om den inte är det. Detta till skillnad från firmornas annonser och reklam – där man gärna framhäver sig själv som billigast eller bäst i staden.

Se bara till att fråga vänner i samma stad. Bor du i Eskilstuna vill du gärna inte fråga någon från Västerås. Visst går det, men det kommer att innebära en del resekostnader för dig och alltså bli onödigt dyrt.

Hemsidor och plattformar för recensioner och omdömen

På nätet finns ett antal sidor där man kan titta på omdömen och recensioner av kunder till firmorna. Det här är kanske inte lika säkert som en referens från en vän du litar på, men det kan åtminstone ge en fingervisning. Om du bor i Eskilstuna och hittar en takläggare med många negativa recensioner, kanske det är värt att anlita någon från Strängnäs som verkar ha fler nöjda kunder. Visst kan det läggas till lite resekostnad (det är tre mil mellan Strängnäs och Eskilstuna) – men ett undermåligt takarbete blir betydligt dyrare att åtgärda. Huvudsaken är att det känns tryggt att jobba med den du anlitar.

Tänk på att det inte är omöjligt att manipulera dessa kommentarsfält. Många gånger kan det faktiskt vara riktigt enkelt, men det beror lite på vilket skydd plattformen har också. Som regel krävs inga tunga verifikationer, utan användare kan enkelt registrera sig och skriva en recension under falsk profil. Därför är det bra att ta helhetsbetyg med en nypa salt om det inte finns ett stort underlag. Det är då ofta tämligen enkelt att manipulera. Ett större underlag kräver dock mer energi att manipulera, och är således något säkrare att lita på.

Sociala medier

Titta gärna på takläggarens konton på olika sociala medier. Tidigare kunder brukar vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter (såväl goda som mindre goda) företagens konton. Här kan du hitta avgörande information.

 

 

 

Så här bör en flyttstädning vara

11 Jan 2019

En flytt av ett helt företag, är verkligen ett alldels eget företag. Det är ofta inte helt lätt när en hel personalstyrka ska byta kontor. Det är tusen och en viljor om det nya läget, nya kontorsplatser och annat. I värsta fall är missnöjet så stort med det nya kontoret eller platsen, att flera medarebetare väljer en annan arbetsgivare i samband med flytten. Det är helt enkelt ingen lätt process att flytta företaget från den ena platsen till en annan. Här kommer några bra tips på hur man kan underlätta en företagsflytt.

1. Kommunicera, kommunicera, kommunicera...

Att kommunicera till medarbetarna både vad flytten innebär, när det kommer till praktiska frågor, hur flytten ska genomföras och vilka alla fördelar som det är med en flytt till den nya platsen är bland det absolut viktigaste som en verksamhetsledare bör göra för att få med alla på resan mot den nya platsen. Om medarbetarna inte får tillräcklig information om vad som ska ske, börjar det surra rykten om vad som ska hända, baserat på det de inte vet om. Därför kan man som VD, eller verksamhetsledare stämma i bäcken genom att vara den som äger informationen genom att kommunicera med medarbetarna. Ju mer information de får, desto lugnare kommer de att vara. Att säga; "i nuläget har vi ingen information, men vi letar.." eller något liknande, är ett sätt att försäkra sig om att det inte uppstår rykten eller missinformation om vad som ska hända.

2. Anlita packning, flyttstädning och uppackning

Bland det absolut bästa som man som verksamhetsledare eller VD som man kan göra när man ska flytta ett helt kontor, är att anlita en flyttfirma som både har flyttstädning och packning, transport och uppackning i sitt erbjudande av tjänster, det enklaste och mest praktiska. Att tänka att man ska spara på kostnaderna genom att till exempel har personalen som gör jobbet, är en ganska dum idé. Då är det mycket bättre att lägga på ett företag som gör arbetet åt en.

3. Så hittar du rätt städbolag

För att hitta rätt flytthjälp, kan du googla "flytthjälp Linköping, eller "flytthjälp" och den ort där du behöver den. Vill du anlita flyttbolaget för fler tjänster, såsom flyttstädning, googlar du "flyttstädning Linköping" eller "flyttstädning" och den ort där du behöver den hjälpen. Då får du förslag på företag som erbjuder det. Sedan är det viktigt att få offert och referenser på de bolag som du funderar på att anlita. Välj sedan den som är bäst.

Hitta din nisch som tandläkare

30 Nov 2018

Sverige är obalanserat och det innebär att många mindre städer och orter ser sina invånare försvinna till större städer. I synnerhet så har Stockholm en tydligt lockande förmåga. Det är naturligt att man som ung vill testa sina vingar; men problemet ligger i att det försvinner viktiga arbeten från de mindre orterna - sjukvård, tandläkare och andra avgörande yrken för att ett samhälle ska fungera.

I Stockholm blir det tvärtom, där finns ett överflöd av kompetens och det skapar å sin sida en högre konkurrens. Ser man till ett av de yrken som nämndes - tandläkare - så finns det hur många sådana som helst i vår huvudstad och det är något som invånarna har nytta av; både sett till service och priser.

En tandläkare i privat regi har fri prissättning och ett lägre pris blir ett vapen i jakt på kunder. Trots det så kan man drunkna i den rådande konkurrensen och få svårt att attrahera nya kunder och samtidigt behålla de gamla. Vi tänkte av den anledningen visa på vilken fantasi som finns - och krävs - hos tandläkarmottagningar i Stockholm och hur dessa arbetar i syfte att nå lönsamhet.

Akuttandläkare finns på speciella tider

Vi radar upp några exempel på hur många arbetar för att dra till sig nya kunder och enklast blir det om vi gör detta genom punkter:

  • Akuttandläkare. Tandvärk kommer ofta akut och från en dag till en annan, olyckor kan ske när som helst och gemensamt för båda dessa problem har varit svårigheten i att få rätt behandling - så snabbt som möjligt. Ju snabbare man kan komma i kontakt med en akuttandläkare, desto större är chansen att exempelvis en utslagen tand går att rädda. Det här har gjort att många mottagningar erbjuder akuttandläkare och där man avsätter tider för de mer akuta fallen som, helt enkelt, får gå före i kön. Man kan boka online eller genom att droppa in. Den här lösningen med speciella tider avsatta för besök hos en akuttandläkare har fallit väl ut. I en så pass stor stad som Stockholm så är det klart att olyckor inträffar som kan leda till tandskador. Här kan vi hoppas på en utveckling och att fler börjar erbjuda den här tjänsten. Fler akuttandläkare behövs!
  • Erbjudanden och kampanjer. Många tandläkare kör speciella raider där man kan erbjuda lägre priser på speciella behandlingar och på undersökningar. Det är smart. Kan man exempelvis bjuda på en undersökning mot att patienten bokar tid för en tid hos en tandhygienist så är det enbart till gagn för båda parter. Tillsammans med reklam i exempelvis tunnelbanan så är denna strategi väldigt gångbar.
  • Estetisk tandvård. Det talande är att man numera erbjuder estetisk tandvård på samma allvar som den vanliga tandvården. Förr var detta lågprioriterat, nu är det något som ligger högt upp på prioriteringslistan. Man vet att det finns en efterfrågan och man kan därför erbjuda behandlingar som exempelvis en tandblekning till bra priser - på samma sätt som de erbjudanden vi nämnde i föregående punkt. Även mer oortodoxa behandlingar med botox och fillers är stort idag, även fast det egentligen ligger utanför den spetskompetens en tandläkare har.

Lästips: Akut tandvärk - orsaker och åtgärder

Satsa på din personal och hitta på något som de gillar!

16 Nov 2018

Driver du ett företag och funderar på att göra något som de tycker om? När det börjar lacka till jul är det en bra idé att bjuda på en julmiddag, eller hur? Julmiddagar är tradition och de flesta människor gillar traditioner. Det som är utmärkande för trafisioner är att de återkommer i samma form som de brukar varje år. jularna ska firas på samma sätt varje år. Likaså påsk, midsommar och födelsedagar. Inget ska förändras. Allt ska vara som förut. Det finns en trygghet i det. Man blir inte överraskad. Man vet exakt hur allting kommer att bli. Ordningen är tryggad. Inga obehagliga överraskningar – eller så blir det otroligt tråkigt. 

Gör något annorlunda och roligt

Man kan också bestämma sig för något annat, och göra något som är roligt. Vad det ska bli är helt beroende på om du vet vad din personal gillar och inte gillar. Om du har svårt att komma på bra idéer kan du alltid fråga en eventbyrå om råd. De brukar ha gott om idéer och har erfarenhet av andra event. Då kan de komma med förslag på ett annorlunda julfirande som personalen gillar. Till exempel; varför inte ta ut din personal på Gröna lund, eller Liseberg, eller ännu bättre; till Tivoli i Köpenhamn. Då kan personalen bli bjuden på ett julbord som förr i världen.

Fira jul på ett nöjesfält

De möts då av olika stånd med julkarameller, julbröd, julkorv. Det är mörkt, men alla ljus är tända. Då menar vi inte de där kalla strålkastarna som sprider ett kallt och tråkigt sken, utan tusentals små lampor i träd och buskar. De går in på en mysig restaurang som doftar av pepperkaksbak. De får ett traditionellt julbord med alla slags läckra maträtter som man brukar äta till jul. Först möts de av glögglas och pepparkakor. Sedan får de silltallrik, potatis och olika laxsorter. Sedan blir de bjudna på skinka, julkorv, dopp i gryta, vörtbröd och andra läckerheter osm man äter till jul.

Finns det en eventbyrå i Stockholm?

Efter julmiddagen får de en mininkonsert av kör och teater. Efter det är det bara att åka någon attraktion och sedan gå hem, eller fortsätta på någon pubrunda. Att få fira jul på ett nöjesfält är ganska speciellt och blir till ett trevigt minne då man dels får de traditionella julrätterna men i en ny miljö, men ändå på ett mysigt och minnesvärt sätt.

Google används av alla

5 Nov 2018

Företag har all anledning att lägga örat mot marken och försöka lyssna efter vad kunderna vill ha och kanske framförallt hur de söker efter tjänster och produkter. En talande sak i detta gäller marknadsföring och vikten av att synas på rätt ställen.

Företag som idag inte syns på Google och denna sökmotor är företag som antingen har - eller kommer att få - svårt att hävda sig i framtiden. De företag som tidigt insåg potentialen och kraften i denna sökmotor - de skördar nu frukterna.

Sökmotoroptimering ger företag bättre lönsamhet

Att man tidigt kunde se att Google skulle bli stort var ganska givet. Det skedde i samma sekund som internet hamnade i våra fickor och där vi började använda våra mobiltelefoner för att söka efter olika typer av information. Istället för att bläddra i en telefonkatalog, istället för att köpa en tidning och istället för att se reklam på tv så kunde man nu som kund istället ta bort alla stickspår och söka sig direkt till källan.

Ville man ha en snickare så sökte man efter en sådan, behövde man jeans så sökte man det och var man på jakt efter en ny cykel så skrev man också detta ord i sökmotorn och lät denna slumpa fram olika alternativ.

En SEO-byrå kan få ditt företag att ranka högre

Slumpa fram? Nej, det är ingen slump att vissa företag och vissa produkter hamnar överst i det organiska listan på Google. Dessa har nämligen använt sökmotoroptimering som en del av den egna marknadsföringen och inte sällan så har man betalat en SEO-byrå för att sköta denna viktiga del. På samma sätt som man förr betalade en reklambyrå så kan man idag lägga pengarna på SEO och nå bättre resultat.

Google lägger stor vikt vid relevans genom sina avancerade algoritmer. Kort sagt: för att en sida ska ranka högt så måste den också vara relevant för kunden och utifrån vad denne sökt på. Det innebär att alla texter ska vara välskrivna, att information ges på ett tydligt sätt, att bilder finns och att det hela tiden sker olika uppdateringar.

Det gör också att man aldrig kan slappna av. En sida som rankar högst idag kan mycket väl vara petad om några veckor och knappt synas om något år. Det må låta hårt, men det är ett rättvist system som inte bygger på att det företag som har mest pengar per automatik är en vinnare. Istället handlar det om vilken typ av SEO-byrå man väljer att anlita som partner.

Ta steget till en utomlandsexpansion

25 Aug 2018

Vad är det som får vissa företag attt växa och andra som inte gör det? Vad är skillnaden mellan ett framgångrikt företagande och ett som int eä rdet? De flesta entreprenörer skulle gärna vilja få et kvickfix, eller ett framgångsrecept för att få färetget att skjuta i höjden och att få in de nya kunderna man behöver för att företaget att växa. Här vill vi peka på några viktiga faktorer som leder till att företag faktiskt växer.

Affärsidé och vision viktiga för företagets framgång

Ett företag som har satt ett mål för företaget ser också till att nå nya mål. Har man ingen vision för sitt företag, ligger man antagligen pch småputtrar någonstans. Kanske man nöjer sig med att företaget inte växer särskilt mycket. Däremot är det så att det företga som har en klar vision och satt mål för sin verksamhet, kommer att kämpa för att nå dit. Här ser vi att både affärsidén och visionen är viktiga för att ett företag ska växa. 

Har man som vision att växa, kanske man växer i Sverige. Har man kanske då redan en mättad marknad i Sverige, kan det vara svårt att veta hur man ska växa ytterligare, då man ser en mättad marknads i Sverige. Då kan en etablering utomlands vara enda sättet att fortsäta växa och inte stagnera. Så hur gör man som företag för att etableras utomlands? Här ser vi några viktiga mått och steg som man kan ta för att nå hela vägen dit.

Översätt hemsida och produkter till det nya språket

Det enklaset sättet att etablera sg utomlands är att låta översätta en ny hemsida på det landet språk. Då är översättnignen mycket viktigt för att de nya kunderna ska få rättta informaitonen om produkterna och varför de ska köpa dem. Även bruksanvisningen är viktig då att få på dt nya språket. Genom att finnas på internet och på det nya språket bör man anlita någon som har språket som sitt modersmål för att texten ska bli korrekt översatt. Den översättaren bör kunna landets kultur och mentalitet så att beskrivningarna blir korrekta och kunderna får rätt bild av företaget och produkterna.

Öppna en filial

Är man ett större företag som vill etablera sig i et nytt land, kan man helt enkelt öppna en filial på plats. Då flyttar kanske någon  som redan jobbar i det egna öfretget oh öppnar ett nytt kontor och får sätta igång det viktiga arbetet med att marknadsföra och etablera företaget på plats. Alterntivet är att man rekryterar någon ny som öppnar en filial. det kan vara en viss risk för det är att man rekryterar någon som är ny för företaget vilket är en risk i sig.

Köpa upp ett företag

De flest etableringera som företaget nvill göra utomlands är att köpa upp ett existerande företag i det nya landet. Det innebär att man då tar över den kundkrets som företaget redan har. Man kanske tar över hela personalstyrkan och endast tillför nytt kapital och ger nytt namn. ÄR det ett stabilt företag behöver kunderna knappt märka skillnaden, mer än att företaget byter namn och ägare.

← Äldre inlägg

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.