​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Inom de flesta branscher finns branschorganisationer som tar tillvara på medlemmarnas intressen. Det är även relativt vanligt med auktoriseringar eller medlemskap som sätter krav på de anslutna företagen. Detta för att därigenom ger större säkerhet för kunderna. Så är det med SLR – Sveriges Lås & Säkerhetsleverantörs Riksförbund. Att välja en låssmed i Stockholm som är ansluten till denna organisation har flera fördelar.

En stark garanti för privatpersonen

För det första ges en SLR-garanti för alla privatpersoner då de anlitar en låssmed som är medlem i SLR. Därmed kan aldrig kunden stå skadelös om ett problem, som garantin omfattar, uppstår.

För det andra har låssmeder som är anslutna garanterat att de kommer att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut i det fall som en tvist uppstår mellan en kund och företaget. Först och främst försöker man självklart lösa det genom att diskutera frågan. Men hittas ingen lösning lyfts det vidare till ARN om därmed får göra en bedömning. Oavsett vad de anser så ska alltså låssmeden följa rekommendation. Även detta ger en trygghet för kunden.

För det tredje säkerställer man att det är välutbildad personal som utför jobben och att detta sker med en professionell installation.

För det fjärde sker kontroller mot brotts- och belastningsregistret. Detta för att undvika att personer med brottsligt förflutet är med och installerar larm och lås.

För det femte krävs mästarbrev alternativt att man är certifierad ingenjör för inbrottslarm. Genom att man har flera punkter som skapar trygghet för konsumenten skapas också en fördel att vara med i denna organisation som låssmed.

Så hittar du SLR-anslutet företag

På SLR.se hittas en enkel sökfunktion i toppen av hemsidan. Om exempelvis man väljer att söka efter en låssmed i Stockholm kommer 56 företag listas som är medlemmar i organisationen. Det finns en rad städer att välja på över hela Sverige. För just Stockholm går det däremot att smalna av sökningen mer om så önskas. Detta genom att exempelvis söka efter en låssmed i Skärholmen eller annan stadsdel. Är det ett större jobb kan det däremot vara smart att begära offerter från flera låssmeder vilket innebär att man inte kan göra för smal sökning då det ofta bara finns en låssmed i de mindre stadsdelarna.

En fördel är att en karta (Google Maps) visas över hela Stockholm (om sökning sker mot den staden) varpå man ser alla låssmeder markerade. Därmed är det lätt att zooma in på kartan och välja någon som ligger relativt nära där man bor. Detta inte minst om det är mindre arbete då många inte vill åka genom hela Stockholm för att utföra ett jobb som bara tar någon timme.

 

7 Jun 2019

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.