​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Tredjepartslogistik – en fördel för ditt företag

Tredjepartslogistik innebär att ett företag anlitar en utomstående part, vanligen en logistikfirma, för lagerhållning och transporter.

Lagerhållning och transporter, med allt vad det innebär av plockning, paketering och administrativt arbete, kan stjäla mycket tid och kraft i ett företag. Tid och kraft som kanske hellre skulle lagts på produktutveckling och produktion. Genom att anlita en tredje part som mellanhand mellan sig och kunderna kan man i stället fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt vara säker på att logistiken och kundkontakterna sköts professionellt och på utsatt tid.

Lager för tredjepartslogistik

Höga krav på service

Idag beställer många, både privatpersoner och företag, produkter och material på nätet. Kraven på korta leveranstider och god service är höga och en betydande faktor när det kommer till att konkurrera om kunderna. För ett mindre eller mellanstort företag, som inte kan lägga stora summor på egen lagerhållning och en trafikflotta för transporter, kan det vara mycket svårt att leva upp till de krav som ställs, och därför är tredjepartslogistik nästan alltid den bästa lösningen.

En växande bransch

Det är också allt fler logistikföretag som erbjuder kontrakt på tredjepartslogistik. Både efterfrågan och utbudet har vuxit starkt sedan 90-talet och idag är tredjepartslogistik, eller 3PL som det också kallas, ett av de största områdena inom logistik. Framför allt är det möjligheterna till skalbar lagerhållning som lockar kunderna. Med tredjepartslogistik betalar man bara för de tjänster man utnyttjar, så behöver man mindre plats och färre leveranser, så skalas tjänsten ner och vice versa.

En tjänst man behåller

Om ditt företag behöver hjälp med lagerhållning och transporter, för att i stället kunna satsa på ert produktionsflöde, så kontakta ett logistikföretag som erbjuder hjälp med tredjepartslogistik, det kommer att löna sig. Det vanligaste är att man skriver ett kontrakt på 2-3 år till en början, men de flesta samarbeten brukar pågå betydligt längre än så. De flesta företag som tar hjälp med 3PL brukar uppleva att det blir en stor frihet att slippa tänka på packning, plockning och leveranser. Dessutom slipper man de egna kostnaderna för lagerhyra och transporter.

Även större företag vinner på tredjepartslogistik

Även för större företag innebär tredjepartslogistik stora vinster. Ett exempel är multinationella företag, där lagerhållning kan ske lokalt i utvalda delar av världen. Tredjepartslogistik bidrar då starkt till att miljöpåverkan vid transporter blir mindre. Av de hundra största företagen i världen, de så kallade Fortune 100, använder sig 96% av någon form av tredjepartslogistik.

19 Nov 2019

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.