​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Med pallställ ökar lagrets effektivitet genom att utnyttja höjden bättre och samtidigt garantera säkerheten för både produkter och anställda. Läs vidare här.

Pallställ, eller pallställage som det ibland kallas, är en lösning som främjar optimerad lagring och effektiv användning av lagerytan. Genom att utnyttja höjden i lagret kan man förvara fler varor på samma yta, vilket frigör utrymme för andra behov och underlättar inventering. En viktig komponent är att pallställ finns i olika system som kan anpassas efter specifika produktbehov, vilket gör dem mångsidiga och användbara i olika sammanhang.

Ett annat skäl för att använda högkvalitativa pallställ är säkerheten. Dessa strukturer är designade för att kunna bära tunga laster under längre perioder, vilket bidrar till en stabil och säker lagringsmiljö. Det är viktigt att noggrant följa säkerhetsstandarder och regelbundet inspektera pallställen för att förebygga olyckor och skador. På så sätt skapas en trygg och säker arbetsplats där både varor och arbetare är skyddade.

Fördelar med pallställ

Pallställ erbjuder en rad fördelar som sträcker sig bortom bara lagringskapacitet. En av de stora fördelarna är kostnadseffektiviteten. Genom att maximera utrymmet som redan finns, minskar behovet av ytterligare lagerutrymme och därmed också kostnaderna. Såväl små som stora företag kan dra nytta av denna lösning.

Dessutom bidrar pallställ till en förbättrad organisation inom lagret. Varor kan enkelt kategoriseras och placeras där det är mest logiskt och åtkomligt, vilket förkortar hela logistikkedjan. Att kunna anpassa det specifika systemet efter de varor som lagras ger också en flexibilitet som svarar mot föränderliga behov och krav inom lagringsverksamheten.

9 Jul 2024

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.