​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Vad är det som får vissa företag attt växa och andra som inte gör det? Vad är skillnaden mellan ett framgångrikt företagande och ett som int eä rdet? De flesta entreprenörer skulle gärna vilja få et kvickfix, eller ett framgångsrecept för att få färetget att skjuta i höjden och att få in de nya kunderna man behöver för att företaget att växa. Här vill vi peka på några viktiga faktorer som leder till att företag faktiskt växer.

Affärsidé och vision viktiga för företagets framgång

Ett företag som har satt ett mål för företaget ser också till att nå nya mål. Har man ingen vision för sitt företag, ligger man antagligen pch småputtrar någonstans. Kanske man nöjer sig med att företaget inte växer särskilt mycket. Däremot är det så att det företga som har en klar vision och satt mål för sin verksamhet, kommer att kämpa för att nå dit. Här ser vi att både affärsidén och visionen är viktiga för att ett företag ska växa. 

Har man som vision att växa, kanske man växer i Sverige. Har man kanske då redan en mättad marknad i Sverige, kan det vara svårt att veta hur man ska växa ytterligare, då man ser en mättad marknads i Sverige. Då kan en etablering utomlands vara enda sättet att fortsäta växa och inte stagnera. Så hur gör man som företag för att etableras utomlands? Här ser vi några viktiga mått och steg som man kan ta för att nå hela vägen dit.

Översätt hemsida och produkter till det nya språket

Det enklaset sättet att etablera sg utomlands är att låta översätta en ny hemsida på det landet språk. Då är översättnignen mycket viktigt för att de nya kunderna ska få rättta informaitonen om produkterna och varför de ska köpa dem. Även bruksanvisningen är viktig då att få på dt nya språket. Genom att finnas på internet och på det nya språket bör man anlita någon som har språket som sitt modersmål för att texten ska bli korrekt översatt. Den översättaren bör kunna landets kultur och mentalitet så att beskrivningarna blir korrekta och kunderna får rätt bild av företaget och produkterna.

Öppna en filial

Är man ett större företag som vill etablera sig i et nytt land, kan man helt enkelt öppna en filial på plats. Då flyttar kanske någon  som redan jobbar i det egna öfretget oh öppnar ett nytt kontor och får sätta igång det viktiga arbetet med att marknadsföra och etablera företaget på plats. Alterntivet är att man rekryterar någon ny som öppnar en filial. det kan vara en viss risk för det är att man rekryterar någon som är ny för företaget vilket är en risk i sig.

Köpa upp ett företag

De flest etableringera som företaget nvill göra utomlands är att köpa upp ett existerande företag i det nya landet. Det innebär att man då tar över den kundkrets som företaget redan har. Man kanske tar över hela personalstyrkan och endast tillför nytt kapital och ger nytt namn. ÄR det ett stabilt företag behöver kunderna knappt märka skillnaden, mer än att företaget byter namn och ägare.

25 Aug 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.