​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Att företag går upp- och ner i sin omsättning innebär inte bara att personalen kan komma att påverkas; det innebär även att den lokal man bedriver sin verksamhet kan komma att bytas med jämna mellanrum. Det vill säga – en plötslig ökning i omsättning kan innebära att man som företagare vågar satsa, byta till en större lokal och att man även anställer fler människor. Detsamma gäller motsvarande scenario där en minskad omsättning i sin tur leder till att man som företagare måste rätta munnen efter magsäcken och söka sig till en mindre – och billigare – lokal för att klara sig. Inget ovanligt och något som de flesta företagare kan relatera till; ibland går det upp och ibland så går det tyvärr ner – det är helt enkelt få företag som sitter kvar i samma lokaler under en längre tid och detta oavsett anledning.

Extra tydligt blir detta dock i Stockholm och det är också den staden och affärslivet där som vi ska fokusera lite extra på i den här texten. Att Stockholm har överlägset flest verksamma företag i Sverige i kombination med att det finns ganska få tillgängliga lokaler där – exempelvis kontor – gör att man som företagare påverkas mer där och att man blir mer mobil och flexibel. Det vill säga, hyrorna för kontorslokaler i Stockholm kan vara ganska höga och det här gör att man kan tvingas byta kontor oftare då man påverkas mer av en plötslig nedgång i omsättningen. Detsamma gäller om man plötsligt som företag i Stockholm ser en ökad omsättning och där man då vill expandera – man söker sig till större lokaler. Kort sagt så kan man likna detta vid ett slags kretslopp där företag byter lokaler med varandra beroende på hur bra det för tillfället går. Här kan vi ge ytterligare en aspekt av dessa byten och detta rör själva möblemanget som även det byts ut.

Det vill säga; byter ett företag lokal på grund av en minskad omsättning och tvingas söka sig till en mindre så kommer deras kontorsmöbler inte att få plats där och det här gör att det finns en stor marknad för begagnade kontorsmöbler i staden. Begagnade kontorsmöbler som därefter säljs till en firma som man, så att säga möter i hissen och som är på väg upp och som expanderat och sökt sig till större lokaler.

Begagnade kontorsmöbler av hög kvalitet

Det här är ett en väldigt positiv aspekt av den rörliga marknaden för företag i Stockholm, begagnade kontorsmöbler finns tillgängliga för ett billigt pris och där kvaliteten på dessa dessutom är mycket hög. Som företagare i Stockholm så har man således en väldig fördel i detta – man kan dels sälja sina begagnade kontorsmöbler om de av någon anledning inte längre får plats och man kan lika gärna köpa dessa om omsättningen skulle öka. Alla vet att nya kontorsmöbler utgör en väldigt stor post i utgiftskolumnen och kan man komma undan en sådan investering så är detta helt perfekt och speciellt här om man kanske ser till nyetablerade företag i Stockholm. Att inte förköpa sig och dra på sig för stora utgifter i början är en stor nyckel för att överleva; oavsett vilken bransch eller område man är verksam inom och begagnade kontorsmöbler är en bra lösning på detta – relativt vanliga – problem.

Företag byter kontorsmöbler ofta i Stockholm

En annan vinkel av den stora marknaden som finns för begagnade kontorsmöbler i Stockholm rör det faktum att många företag är aningen fåfänga där – och att de måste vara det. Med detta menar vi att vissa företag måste ha en inbjudande miljö av den anledningen att det är något som deras kunder förväntar sig. Kort sagt; jobbar man inom reklamnäringen eller inom någon typ av marknadsföring så förväntar sig kunderna att det kontor de besöker håller en väldigt hög, designmässig karaktär och det här gör att många av dessa företag hela tiden investerar i inredning och nya kontorsmöbler.

Man vet – helt enkelt – att ett fräscht kontor och moderna lösningar gällande interiören där i en stor mån kan påverka kunderna och därför så är man också beredd att investera ganska tungt i detta. Något som således ytterligare påverkar hur kvaliteten på dessa begagnade kontorsmöbler ser ut då det i många fall handlar om möbler som använts i ett- eller två-års tid. Här finns det således en väldigt fördel om man ser till hur företagare i andra mindre städer tvingas agera vid en ökad- eller minskad omsättning och där har man inte samma chans till de klipp som företagare i Stockholm kan göra gällande sin interiör där man kan hitta högkvalitativa kontorsmöbler för ett billigt pris och där ordet begagnat i det här sammanhanget inte innebär något större slitage.

Begagnat är att göra miljön en tjänst

Om man här ser på begagnade varor utöver kontorsmöbler så kan man se att Stockholm ligger i framkant även då det kommer till saker och produkter som privata personer kan dra nytta av. Det pågår en stor utveckling och en ökad medvetenhet i Stockholm där många börjat dra tydliga paralleller mellan konsumtion och miljöförstöring. Kort sagt; man tänker ett steg längre och det innebär att man i en högre grad köper begagnade saker och ekologiska produkter då man vet att dessa inte är skadliga på samma sätt.

Liksom vid exemplet om begagnade kontorsmöbler så innebär inte detta att kläder, skor eller barnleksaker har skador och att de håller dålig kvalitet – det handlar mer om att någon person inte längre använder dem, men istället för att slänga exempelvis byxorna i fråga så skänker man bort dem och låter någon annan dra nytta av dem igen. Även här ser man således ett slags kretslopp där alla tjänar något i slutändan. Att exempelvis skänka sina kläder till Stadsmissionen innebär att varje köpt vara bidrar till ett en annan person i slutändan får ett drägligare liv och att man dessutom – som vi nämnde ovan – gör miljön en stor tjänst. Vi får här hoppas att detta tänk tar större fart och att det även sprider sig till andra områden och städer. Bara för att man för tillfället inte har nytta av en vara så finns det alltid någon annan som har just det.

Begagnade produkter – kontorsmöbler, kläder, möbler, leksaker – behöver inte innebära att de inte fyller någon funktion; de håller tvärtom en väldigt god kvalitet i många fall om man ser till marknaden i Stockholm.

3 Jul 2017

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.