​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Arbetar du i projektform? Arbetar du med kort deadlines då du ska vara klar med ditt arbete? I så fall vet du att tid är pengar, och att tiden fram till arbetet ska vara klart är väldigt viktig, så pass viktig att du nästan kan väga den i guld, eller hur? Så om du har ont om tid, men mycket som du ska hinna med under den korta tidsperioden, då vet du att varje dags planering är väldigt, väldigt viktig.

Ju fler gånger du har gjort en sådan planering, desto lättare blir det. Ju fler erfarenheter som du har av hur lång tid varje moment kan ta, desto lättare blir det för dig att kunna planera rätt tidsåtgång för varje del i arbetet. Dessutom måste du alltid planera för oförutsedda händelser och räkna med att det alltid kan hända. Skulle det inte hända, då får du tid över till att kontrollera allt en extra gång, vilket bara är bra för resultatet av ditt arbete.

Så kan man göra

Så hur kommer man dit? Och sedan när du väl har planerat tiden för de olika momenten i ett projekt, hur delar du det med dina kolleger? Att bara dela ett dokument som visar hur du har planerat ditt projekt är ju inte så stor idé. Det man oftast behöver är att kunna dela informationen om tidsåtgången för varje del i projektet, så hur delar man ett ständigt förändrat dokument med varandra? Det finns olika moln som är mer eller mindre säkra, där man kan lagra och hämta information. Det finns lite olika krav på dessa molntjänster som vi här går igenom.

Dessa molntjänster finns

1. En av de viktigaste molntjänsterna innebär att kunna dela information med varandra om hur man fördelar resurser mellan varandra. Om en viktig del av projektet är utan rätt resurser stoppas arbetet. Med rätt sorts kommunikation och organisering kan man undvika det. 

2. En annan aspekt som är en av de viktigaste, är att kunna dela information med varandra. Utan tillgång till rätt slags information blir utanför. Man kan inte komma vidare om det är så att man ska föra projektet framåt, om man inte har rätt information. Eftersom så gott som all information sker digitalt, måste informationen göras digital för att kunna delas, men samtidigt kan det vara känslig information, som inte ska spridas till utomstående. Det är mycket viktigt att få tillgång till ett säkert system för att dela digital information.

3. Om man ska kunna organisera arbetet är det mycket viktigt att alla får rätt information och att alla i projektet kan kommunicera med varandra. 

För att kunna åstadkomma alla de delar som behövs för att föra ett projekt framåt kan man komma att behöva köpa in rätt projektverktyg som gör det möjligt att få till stånd både informationsdelning, projektorganisering och resursfördelning.

2 Jun 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.