​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Hur ser ditt företag ut? Har du nått dit du ville med det? Ibland kan man behöva en vidareutbildning för att få sitt företag att blomstra. Ser man på de företagsledare som har lyckats med sina företag, ser man att de har en otrolig energi. Ditt företag lär inte nå längre än vad du själv har kommit. Står u och stampar, lär ditt företag också göra det. Som företagsledare kommer du att behöva ordentliga visioner och ett mål med företaget. Det är så gott som halva jobbet. Den andra halvan är att arbeta för att nå just de målen.

Fem års-planer inte så tokiga

Att ta sitt företag till nästa nivå kan te sig omöjligt, om man inte delar in planen i mindre etapper, som fem år, till att börja med. Om du som företagsledare sätter dig med din vision och spjälkar upp den i olika etapper. Du kan göra en stege indelat i fem delar, där varje år är ett steg. Det är ett sätt att förverkliga det du vill uppnå med företaget. I stället för att ganska abstrakt tänka att du vill att företaget bir mer effektivt, växer med fler fysiska butiker, kommer in på nya marknader och så vidare, kan det vara bra att ta ner ambitionerna på en praktisk nivå, och ställa dem i stegvis ordning:

1. Första året: öka vinsten med 50 procent.

2. Andra året: upprätta en ny butik

3. Tredje året: öka den nya butikens vinst med 100 procent

4. Fjärde året: och så vidare…

Rekrytering av personal svårt

Har du ett tjänsteföretag är det personalen som är din viktigaste tillgång. Många företag hyr ut sin personal och växer på det sättet. Bemanningsföretagen har också vuxit som svampar ur jorden. I takt med att arbetsvolymerna har ökat har det varit allt svårare att hitta tiden som krävs för att rekrytera ny personal. Då har man hellre lagt den tjänsten på en utomstående aktör. Det är inte lätt att veta vem som är bäst lämpad att göra ett bra jobb. Här krävs både erfarenhet och kompetens.

Arbetsmiljön viktig i ett tjänsteföretag

Hur ska man då få personalen att trivas? Många försöker attrahera rätt personal med fina och ljusa kontor. Andra försöker med social och trevlig miljö. Vad som i slutändan får dem att trivas är svårt att slå fast. Att ha ett städat utrymme är väl bland det minsta man kan förvänta sig för att få en bra arbetsmiljö. Här kan du läsa mer:  www.sopmaskin.nu.

12 Jan 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.