​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Rekrytera smart

För många företag är rekryteringen en ständig utmaning. Som tur är finns det dock sätt att förbättra och effektivisera sin rekrytering på, och de flesta företag har alltid något att jobba med för att rekrytera smartare. Hur rekryteringen kan förbättras beror i hög grad på om ni använder er av en extern byrå eller om ni gör det internt.

Börja med en strategi

I ett inledande skede är det bra att göra upp en strategi. Det här kan göras genom att ställa sig själv ett par frågor och besvara dem. Till exempel:

  • Hur många positioner och roller behöver ni rekrytera till?
  • När ska den nya arbetskraften tillträda?
  • Vilka interna resurser kan avsättas för rekryteringsprocessen?

Att hålla i professionella rekryteringar kräver både kunskap och engagemang (och gärna en del erfarenhet), vilket är en anledning till att många firmor använder sig av en rekryteringsbyrå. Både större och mindre företag har dock ofta resurser och kompetens att själva sköta processen, även om den är omfattande. Oavsett om man tar hjälp av en byrå eller inte kommer de avslutande intervjuerna dock att göras av er själva (i de allra flesta fall). I större städer som Stockholm och Göteborg är det vanligt att man använder sig av headhunting, som även det ibland sker med hjälp av en byrå.

Vem söker ni?

Man bör vara helt klar med vilken position som ska fyllas och vilken kompetens det är som krävs. Ett budbolag i Stockholm skulle säkerligen föredra någon som kan Stockholms gator utan och innan redan från början (även om behovet av detta har minskat till följd av ny teknik givetvis). Vad ni är ute efter är det bara ni internt som vet och som kan avgöra. Ibland krävs headhunting för att verkligen få tag på den kompetens och erfarenhet man är ute efter.

Det är även bra att ta hänsyn till vilka egenskaper den sökande ska ha. Kanske har ni märkt att vissa egenskaper eller karaktärsdrag fungerar särskilt bra i teamet. Att utforma en bra kravprofil kommer att hjälpa er att hitta rätt kandidat på kortare tid.

Headhunting

Headhunting är något som allt fler företag väljer att satsa på för sin rekrytering, inte minst i större städer som Stockholm och Göteborg. Har man en enklare position att fylla med många människor är det dock säkerligen inte värt besväret. I sådana fall kan det vara bättre med en rekryteringsträff. I likhet med headhunting kan en rekryteringsträff vara ett gott alternativ i större städer som t.ex. Stockholm, eftersom det helt enkelt finns mer arbetskraft. Rekrytering överlag blir givetvis lättare där det finns mer folk, därav är det inte ovanligt med Headhunting i Stockholm.

Företag som satsar på headhunting gör det ofta när spetskompetens behövs för att fylla en lucka. Det kan också handla om att den här kompetensen bör finnas i kombination med viss erfarenhet.

 

28 Sep 2017

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.