​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

För vissa verksamheter så blir golvet avgörande. Vi kan ge ett tydligt exempel på detta där vi använder oss av ett större lager. Detta lager är beroende av att golvet ska klara av tyngden och trycket från alla truckar, det ska klara tyngden från alla varor som ska levereras och från lastbilar som dagligen kör in i hallen i syfte att hämta- och lämna olika typer av varor.

Om golvet inte är hållbart så kommer det dels att påverka arbetstempot: en spricka eller ett hål i golvet kan göra att truckar och annat får köra runt. Något som dels tar tid och som dels också är farligt sett till olycksrisken. Flera hål och sprickor - en potentiell katastrof. Många gjuter sina golv i betong. En bra lösning, men även betong har - sin styrka och hårdhet å sido - sina svagheter. I synnerhet i en sådan lokal där belastningen blir högre. Det kommer att synas, golvet kommer att bli ojämnare med tiden, få tydliga lutningar och spår där truckarna kör.

Ett annat alternativ är därför att föredra och det är något vi ska titta närmare på här: ett så kallat industrigolv. Ett industrigolv - eller massagolv, som också är en vedertagen term - är ett golv som består av härdad akryl. Fördelen är att det är hur hårt som helst och att det samtidigt står emot spill från exempelvis kemikalier. Det senare gör att ett industrigolv även används inom laboratorium och inom kemiska verksamheter. Läs mer: http://www.industrigolv.net/massagolv.

Så lägger man ett industrigolv

Det som - förenklat - sker vid läggning är att man först slipar den underliggande ytan så att den blir helt jämn. Man kan antingen blästra eller använda sig av en diamantslip. Steg nummer två handlar om att få massan att fästa ordentligt och det sker genom primning. Primningen gör även att damm samlas upp samt att bubblor inte riskerar att synas i efterhand. Efter primningen så applicerar man golvmassan.

En viktig detalj - ett industrigolv i akryl härdar extremt fort. På ungefär två timmar så kan man börja gå på golvet. Det gör att val av företag blir väldigt viktigt. Man kan inte återgå till den punkt man började på om det syns en ojämnhet; där har golvet i fråga redan börjat härda och blivit hårt. Rätt erfarenhet, vana och rutin är avgörande.

Industrigolv även i andra verksamheter

Det tål hårt tryck, det klarar av allehanda spill av kemikalier och dte gå fort att lägga - finns det några andra fördelar? Ja, det som är talande är att fler verksamheter än de rena industrierna börjat lägga in industrigolv. Det kan handla om sjukhus, skolor, om idrottsanläggningar och om mataffärer.

Allt detta leder oss till en avgörande punkt som ytterligare talar till fördel för detta alternativ: det är ett snyggt golv - som går att anpassa rent färgmässigt dessutom. Industrigolv är, helt enkelt, det bästa alternativet som finns för de typer av verksamheter vi tittat på. Detta sett ur ett hållbarhets - och därmed ekonomiskt - perspektiv i kombination med det rent estetiska. Man får väldigt mycket valuta för pengarna.

2 Jul 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.