​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Vad krävs egentligen för att bli konsult? Många menar att det är driv, en viss typ av personlighet och en förmåga att skapa kontakter. Det allra viktigaste är dock kanske kunskapen och din arbetsmoral. Har du till exempel god kännedom om organisation som managementkonsult, håller avtalade tider och löser problemen finns sannolikheten att du lyckas väl som managementkonsult. Samma principer kan givetvis appliceras på andra typer av konsulter.

I Stockholm blomstrar företagslivet på olika håll. Här finns en bubblande start-upscen och många verksamma bolag inom inte minst IT. Därutöver finns det givetvis helt andra områden där man kan konsulta.

Managementkonsult

Som managementkonsult arbetar man för att stödja ett företags ledning inom viktiga frågor. Man samråder, ger perspektiv och ger råd från erfarenhet och kunskap om etik och ledning överlag. Det är stor skillnad mellan en managementkonsult och en chef. Den största skillnaden är att en managementkonsult inte tar beslut, utan endast ger råd. Det är ledningen på företaget som tar besluten, och kan således välja att följa en managementkonsults råd eller inte.

För dig som är intresserad av att bli managementkonsult så finns det ett stort behov på marknaden. Läs mer här: www.managementkonsultstockholm.se

IT-konsult

Som nämnt i inledningen finns många it-företag i Stockholm. IT är ett stort område och en konsult kan syssla med mycket. Sammantaget brukar man säga att en konsult arbetar rådgivande som specialist inom ett särskilt område. Vad som faktiskt görs i praktiken kan dock skilja sig åt en hel del, bara inom IT-branschen i Stockholm. Kanske är du specialiserad inom ett visst programmeringsspråk, operativsystem eller något annat som kunder kan behöva hjälp med.

IT-system är en viktig del i en stor del av Stockholms företag, precis som det ser ut i hela landet. Numera förlitar sig många på att deras system fungerar. Givetvis kan fel i dessa system uppstå, och då är inte intern kompetens tillräckligt ibland. Vid sådana tillfällen kan hjälp från en IT-konsult krävas.

Konsult inom byggbranschen

Det finns idag många som arbetar som byggkonsulter i Stockholm. Givetvis kan även ett byggföretag behöva konsulter med annan kompetens, till exempel ovan nämnda IT- eller managementkonsulter, men överlag finns ett behov av konsulter med kompetens inom olika områden inom bygg. Som bekant är byggnadskonjunkturen mycket stark i Stockholm, något som har en del i den ökade efterfrågan på spetskompetens.

Ergonomikonsult

Kanske inte den vanligaste branschen att vara konsult inom, men i Stockholm finns en efterfrågan om att göra arbetsplatsen bättre rent ergonomiskt för personalen. Att en arbetsplats är bra ur ett ergonomiskt perspektiv är bra för alla inblandade. Investerar man väl i sin personal leder det säkerligen till ökad trivsel, produktivitet och effektivitet på lång sikt.

13 Oct 2017

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.