​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Ljudnivån vid Brommaglasvägg flygplats är hög (i likhet med alla flygplatser). Man har funderat länge på att skapa ett bullerskydd. Ett av förslagen var att bygga en hög glasvägg. Men planerna har lagts åt sidan då de inte är praktiskt genomförbara.

Flygplatser skapar en mycket hög bullernivå vilket är en av orsakerna att de ligger utanför stadskärnan. Men en del flygplatser har bostäder relativt nära vilka kan störas av det höga ljudet. Så är det i Bromma (Stockholm) och det har länge funnits planer på att bygga en glasvägg för att skärma av bullret. Men någon bullervägg kommer inte att byggas. Det ”är inte realistiskt”. 

En långdragen planering

Det var för fyra år sedan som bolaget som driver flygplatsen (och även Arlanda utanför Stockholm), Swedavia, utlyste en arkitekttävling med målet att hitta en lösning på bullerproblemet. Det kom ett par olika lösningar och vinnaren blev ett franskt designföretag.

Deras lösning byggde på höga glasväggar. Med dessa skulle en avskärmning kunna ske mellan de närliggande villorna och flygplatsen. Tanken var då att glasväggen skulle placeras ungefär vid Bromma kyrka.

Frågan gick tillbaka till Swedavia som därmed genomförde en utredning under ett par år för att se om idén var genomförbar – vilken den inte var. Det var helt enkelt inte en realistisk lösning. Därmed hade man genomfört en tävling, betalat ut 100 000 kr i prispengar på en idé som inte gick att genomföra.

Man kom nämligen fram till att glasväggen skulle behöva vara så hög att man äventyrade flygsäkerheten.  Man valde til slut en annan väg. Istället för att helt skapa bullerskydd är målet att minimera tiden som flygplanen är på mark och med motorerna på. Man ska även se över maskinparken och minimera användandet av andra maskiner.

Besvikelse bland de boende

Många av de som bor i Stockholm som är berörda av bullret är missnöjda med beslutet. I intervjuer till Sveriges Radio säger flera att de önskat glasväggen. Men samtidigt var vissa boende nöjda med resultatet. Det handlade om de som hade fått bo väldigt nära den gigantiska väggen.

Glasvägg – vanlig ljudskyddare inom andra områden

Idén med att bygga glasvägg för att skydda mot buller och hög ljudnivå är inte unik. Glasväggar används idag både inom kontorsmiljöer och i privata hem runt om i Stockholm för att skärma av ljud i olika hög grad. Materialet är effektivt med tanke på vilken tjocklek som behövs för att man ska uppnå rätt effekt. 

I exemplet ovan visade det sig även att det var höjden som satte stopp för glasväggen. I artikeln som Sveriges Radion publicerade framgick inte att kritiken handlade om att glas inte kunde stoppa ljudbullret utan att det just var höjden på väggen som skapade problematiken.

Källor: Sveriges Radio

12 Apr 2019

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.