​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Att frakta och transportera ett fast material är lättare än att göra detsamma med någon typ av vätska eller exempelvis en produkt i pulverform. Det säger sig självt; för det senare så måste man använda något typ av kärl som därefter placeras n i det fordon som ska transportera ämnet i fråga. Att jämföra med den dunk vatten du tar med dig till sommarstugan.

Skillnaden ligger i volymen. Talar man om företag så är det större mängder som ska transporteras och inte sällan så handlar det om ämnen som kan vara skadliga - både för miljö och för person.

Vi kan nämna petroleum, vi kan nämna giftigt avfall, vi kan nämna olika farliga tillsatser som används inom industri och vi kan peka på färg och exempelvis lim. Ämnen som kan åsamka stor skada vid felhantering och som därför måste fraktas i speciella kärl som är avsedda för att dels klara av vätskan i fråga och dels också ger en möjlighet att få in så stora volymer som möjligt - både i själva tanken och i långtradaren.

Kärlet i fråga kallas för en IBC Tank och den är perfekt för ändamålet. Den kubiska formen gör en IBC Tank möjlig att stapla, den gör den lätt att förflytta med en gaffeltruck, den rymmer väldigt mycket - standard är en kubik - och den står hela tiden stadig (förutsatt att den är välfylld samt att den är förankrad på ett korrekt sätt).

Hur vet jag vad som finns i en IBC Tank

Vi leker med tanken att en transport skett av flera olika IBC Tankar och att resan från punkt A till punkt B gått väldigt smidigt; inga olyckor har skett - varje IBC Tank står stadigt och på det stora hela så har tidsplanen hållits till punkt och pricka.

Bra så, men vid lagret där avlastningen ska ske så inträffar ett litet missöde. Det finns nämligen ingen där som kan möta upp personen som skött transporten. Då denna har en tidsplan att hålla så tar han saken i egna händer: han lånar en gaffeltruck och lastar av varje enskild IBC Tank från lastbilen till lagret innan han åker därifrån.

För de anställda blir detta en chock - både sett till att någon utfört deras jobb, men framförallt sett till att de inte har en aning om vad som finns i varje IBC Tank. Med tanke på att man hela tiden hanterar farliga ämnen så vet man att det handlar om något typ av avfall. Frågan är bara vilket?

Det är här en UN-märkning kommer in i bilden. Ska man transportera farliga ämnen så måste en UN-märkning finnas synlig på varje IBC Tank: ämnet som finns i ska framgå, behållarens ålder likaså och senaste besiktningen ska finnas angiven.

Man rekonditionerar en tank efter varje användning och för att säkerställa att det inte finns några skador - yttre och inre - så genomförs regelbundna besiktningar. Intervallen för en besiktning brukar vara ungefär två år. Vi kan tillägga att om det handlar om bensin eller annat bränsle så spelar det ingen roll om tanken i fråga håller ett gott skick. Där ska en IBC Tank kasseras efter fem år oavsett. Om inte så får man räkna med dryga böter vid kontroll.

Du kan läsa mer om IBC-tankar här.

 

15 Jun 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.