​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Flyttföretag förkkontor, flyttnippas först och främst med förflyttning av gods från en punkt till en annan. Vid en kontorsflytt är det generellt ett flyttföretag som genomför själva flytten och bär alla lådor och möbler mellan de två adresserna.

Är ni på gång att byta kontor? Fundera över vilka tjänster som flyttföretaget ska genomföra. Det handlar betydligt mer än bara transport vid en kontorsflytt.

Planering av flytt och logistik

En kontorsflytt kan gå extremt enkelt och smidigt – eller precis tvärtom. Det handlar mycket om hur mycket det är som ska flyttas, hur långt det ska flyttas och vad personalen är beroende av på det nya kontoret.

Men varför inte överlämna hela planeringen kring logistiken till flyttföretaget. Flera större flyttföretag i Stockholm marknadsför sina tjänster med att de erbjuder kompletta lösningen för de företag som snabbt behöver utföra kontorsflytt och inte har tid med ”en massa strul”. Denna kompletta lösning kan även hittas i andra delar av landet men eftersom bristen på kontorsplatser gör att fler kontorsflyttar sker i Stockholm har även speciallösningar vuxit fram i den staden.

Demontering & Montering

Innan en kontrosflytt kan genomföras behöver allt packas. Det är möbler som ska demonteras, pärmar som ska packas och inte minst saker som ska slängas. Ofta säljs möbler eller ges bort till second hand om dessa inte passar in i de nya lokalerna.

Flyttföretagen vet att företagarna helst av allt har fokus på sitt arbete och kan därför ordna det mesta av detta. De vet hur man packar säkert så att inget ska gå sönder under flytten. Skulle det ändå ske finns alltid försäkringar som täcker eventuella skador.

När man sedan kommit fram till nya kontoret kan flyttföretaget även montera möblerna och ställa dem på plats.

Magasinering

Det är inte alltid som hyresavtalen ligger perfekt i förhållande till varandra. Det kan därmed innebära att kontorsflytten påbörjas med att allt förflyttas till ett magasin under en månad. De anställda får jobba hemma och man avvaktar till nya kontraktet börjar gälla. Under denna tid behövs magasinering av hela bohaget. Det kan flyttföretagen ordna med även om det inte alltid är de själva som har dessa lokaler utan ordnar detta med externa aktörer. I Stockholm finns flera flyttföretag som har egna magasin men det är annars vanligare att de har samarbeten med olika lagringsföretag.

Flytt

Så kommer då själv kontorsflytten. Dagen då lådor, möbler och annat ska flyttas från det gamla kontoret till det nya. Det är just denna tjänst som de flesta tänker på när företag säger att de jobbar med företags- och kontorsflytt. Men som visas ovan är tjänsteutbudet betydligt bredare. starcycle.se är en kompetent firma när det handlar om kontorsflytt.

Installation

För många företag är det extremt viktigt att snabbt få datorer inkopplade och ett fungerande Wi-Fi. Utan denna tid står företaget stilla. Här brukar det finnas samarbeten mellan flyttföretagen och IT-tekniker. Därmed kommer IT-teknikerna ut så fort som flytten är utförd. De kan installera och ordna med allt så att datorerna och internet finns när väl de anställda kommer och ska jobba dagen efter.

15 Mar 2019

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.