​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Ergonomer kan ha olika bakgrund

Funderar du på att bli ergonom? En ergonom kan ha olika bakgrund. Man kan vara sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat för att utbilda sig till ergonom. Ergonomi handlar om att ha kunskap om belastningsskador som en arbetstagare kan dra på sig under sitt arbete. Här gäller det att ha ett analytiskt sinnelag och ha ett öga för att förutsäga saker och ting. Ser man arbetsredskap och hur arbetstagarna använder dem kan en ergonom förutsäga framtida arbetsskador. Om en arbetstagare drar på sig sådana skador kan det kosta arbetsgivaren kostnader för sjukvård, och det vill de flesta arbetsgivare undvika.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren visst ansvar för arbetsmiljön; den ska vara både säker och ergonomiskt rätt. Sitter man länge vid skrivbordet kan man så småningom få arbetsbelastningar på till exempel rygg och axlar. Då gäller det att kunna variera arbetsställningen. Ge sysslor som gör det möjligt att röra på sig under arbetsdagen. Om det är en arbetssyssla som går ut på att stå vid ett fabriksband och man gör återkommande samma rörelse, kan den rörelsen ge skador på samma muskler, då gäller det att se till att fabriksarbetarna får rotera så att de får olika sysslor under sin arbetsdag.

Alla bör tänka på sin arbetsmiljö

Det är inte bara arbetsgivaren som har ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Även arbetstagaren har ett ansvar. Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att överblicka de eventuella skador som en arbetstagare kan dra på sig. Då gäller det att visa på de framtida eller nuvarande skador som ett arbete kan ådra sig. Det är då det är läge att kalla in en ergonom. Då kan ergonomen förutsäga framtida arbetsbelastningar. Vid ett skrivbord är det främst skador på axlar, nacke och rygg. Den som arbetar med många tunga lyft kan få arbetsskador på rygg, knän och närbelägna muskler. Då är et viktigt att arbetstagaren förser arbetstagaren för liftar och utrustning som behövs för att undvika skador.

Arbetstagaren bör röra på sig

Den senaste lagen inom området är den att arbetsgivare ska uppmuntra arbetstagarna att röra på sig under sin fritid. Därför ska de ge ekonomiskt bidrag för att möjliggöra för arbetstagarna att träna, gå på gym och andra idrotter. Det ekonomiska bidraget är också avdragsgillt i skattedeklarationerna, vilket ska utgöra ett bra incitament för arbetsgivarna att ge ett ekonomiskt bidrag för att arbetstagarnas ökade hälsa.

Fler ergonomer borde vara välkomna

Vi borde bjuda in fler ergonomer till våra arbetsplatser. Då kan de förutsäga och stötta personalen. Det är viktigt att någon slår larm om den miljö som kan ge permanenta belastningsskador. En ergonom kan både förutsäga framtida arbetsbelastningar, men kan också ge råd och tips om hur något kan bli bättre. Så fram för fler ergonomer till arbetsplatserna. 

30 Dec 2017

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.