​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I mars 2015 gick Nextport ​Business Relocation Partner och JLL samman och är nu verksamma inom affärsområdet J​​​LL Corporate Solutions. Besök deras webbsida..


Denna hemsida används nu istället som en blogg om allt som har med företagande och lokaler att göra. Inläggen kan komma handla om att hitta butikslokaler i Stockholm, butiksstädning, kontorsstädning, fastighetsförvaltning, kontorsflytt och mycket annat. Trevlig läsning.

Den gamla undervisningens om skedde i små skolor och i mindre klassrum är idag att anse som ett minne blott. Vi Har en stadigt ökande befolkning och det föds mer barn nu än vad som skedde förr. Det är någonting som man negligerat under en längre tid och där man borde ha förutspått detta och byggt skolor av en större storlek. Som det är nu så har man - speciellt i större städer - intagit en form av Kajsa Warg-filosofi gällande skollokaler och där man i många fall använder sig av baracker som placeras ovanpå varandra och som förvandlas till klassrum. Ett experiment som dock inte ska förkastas.

Den bättre lösningen i form av - på ett tidigt stadie - uppdaterade och utbyggda skolor (eller helt nya) hade naturligtvis varit att föredra; men faktum är att många av dessa provisoriska klassrum är väldigt fräscha, väldigt väl isolerade och har en bra uppvärmning och luftkonditionering. Att de utifrån kanske inte ser fullt lika trevliga ut kan man leva med; huvudsaken är att eleverna får en säker, trygg och harmonisk miljö att lära sig saker i.

Då man ser till tanken om den snabba processen som finns i att bygga dessa klassrum så kan man dra paralleller även till andra byggnader som behöver en uppgradering. Exempelvis då - om vi fortsätter inom skolväsendet - en gymnastiksal. På samma sätt som en skola i stort och gällande enskilda klassrum så är gymnastiksalar ofta påfallande små. Inte sällan så har de även dålig isolering, undermålig luftkonditionering samt golv som sett sina bästa dagar.

Kort sagt: även där behöver man uppdatera för att kunna ge eleverna rätt förutsättningar gällande sin fysik och motorik. Vad göra? Vårt förslag är att man ser till en liknande byggnation som gällande klassrum, men att man istället använder en lagerhall som förlaga.

En lagerhall är tillräckligt stor för att kunna använda som gymnastiksal, den är isolerad, den är uppvärmd och den går att inreda efter i stort sett alla önskemål som finns. Det finns redan nu sporthallar som i grunden egentligen är rena lagerhallar som byggts om för att passa det nya ändamålet.

Lagerhallar som gymnastiksalar? Varför inte!

Vi tror att skolväsendet skulle må bra av att undersöka denna kostnadseffektiva lösning. Ser man dessutom till att en lagerhall är möjligt att hyra - kanske samtidigt som en renovering av den befintliga gymnastiksalen sker - så är frågan ännu mer intressant. Vi tror att framtidens ökade befolkning och behov kommer att ställa ännu högre krav på snabba byggnationer och mer mobila lösningar.

Inte enbart inom skolan, utan även sett till bostadsbyggande, byggnationer inom det offentliga sektorn och olika byggnationer som sker inom företagsbranschen. Det senare kan innebära att man använder en lagerhall till sitt egentliga syftet: man får ett extra utrymme för lagerhållning, skydd av material och maskiner samt en bra möjlighet att växa i sin egen takt.

Här finns mycket att lära och applicera även till andra områden i vårt samhälle. är en byggnad för liten så kan man - exempelvis genom en lagerhall - ändå nå sina mål och uppfylla alla behov som en ökad befolkning för med sig.

9 May 2018

Dags för en lokalförändring


Vår affärsidé
är att med arbetsplatsen som utgångspunkt öka lönsamheten för våra kunder.
Genom våra tre kompetensområden skapar vi kundvärde.

 

ringarna svensk rubriker

 

Allt fler företag anlitar Nextport för att få stöd och ledning genom en lokalförändring. Syftet är att projektet ska bli lönsamt och att det ska genomföras på ett effektivt sätt. Nextport erbjuder hyresgästrådgivning, flyttprojektledning och processledning vid en lokalförändring och agerar projektledare under hela eller delar av projektet.